Regulácia

rozlišovacia stránka

Regulácia alebo regulovanie môže byť:

  • všeobecne: riadený zásah, úprava, usmernenie
  • v biológii: súbor fyziologických procesov udržiavajúcich stálosť vnútorného prostredia organizmu (teplota, tlak, voda a pod.), pozri regulácia (biológia)
  • v technike: udržiavanie nameraných hodnôt určitej veličiny podľa daných podmienok, pozri regulácia (technika)
  • v kybernetike: udržiavanie určitej veličiny na hodnote približne stálej alebo meniacej sa podľa daného programu, pozri regulácia (kybernetika)
  • v ekonomike: usmerňovanie hospodárskej činnosti súkromného sektora štátom (napr. regulácia cien), pozri regulácia (ekonomika)
  • v stavebníctve: stavebné úpravy vodných tokov a ich brehov, pozri regulácia vodných tokov

Referencie upraviť

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.
  1. https://www.czechency.org/slovnik/REGULACE%20JAZYKA