Regulátor

rozlišovacia stránka

Regulátor (z lat. regulare) je osoba alebo vec, ktorá reguluje (usmerňuje, nastavuje). Konkrétne je to predovšetkým:

 • v technike: všeobecne zariadenie automaticky udržujúce určité hodnoty na určitých urovniach, pozri Regulátor (technika)
 • v parnom rušni: zariadenie na ručné regulovanie vpúšťaného tlaku a množstva pary do valcov parného rušňa
 • v biochémii: gén riadiaci transkripciu do mediátorovej RNK produkciou represora, pozri Regulátor (gén)
 • druh nástenných hodín, pozri Regulátor (hodiny)
 • zariadenie na udržiavanie špičkového napätia jednotlivých batérií alebo článkov sady batérií pod maximálnou hodnotou, aby sa využili aj slabšie batérie sady, pozri Batériový regulátor
 • v kvantovej fyzike: pomocný koncept používaný pri regularizácii
 • v algebraickej teórii čísiel: pojem z oblasti poľa čísiel
 • spravidla štátny orgán (alebo osoba), ktorý vo verejnom záujme reguluje a/alebo riadi a vykonáva dohľad nad nejakou oblasťou činnosti, napríklad v oblasti telekomunikácií alebo jazyka
 • v dejinách USA:
  • samozvaný strážca zákona, najmä príslušník druhu samozvaného ľudového súdu v 19. storočí, pozri regulátor (ľudový sudca)
  • účastník malej rebélie v Severnej Karolíne v 60. rokoch 18. storočia, pozri Hnutie regulátorov
  • účastník Shaysovej zbury v rokoch 1786 – 1787, pozri Shaysova vzbura
  • jeden zo skupiny ľudí vytvorenej podľa predpisu „posse comitatus“ počas Vojny v Lincoln County koncom 70. rokov 19. storočia
 • v Spojenom kráľovstve policajt Námorného vojska, člen „Royal Navy Regulating Branch
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.