Rehabilitácia (právo)

Rehabilitácia alebo rehabilitovanie v práve môže byť:

  • vrátenie cti, bezúhonnosti, dobrej povesti či práv niekomu
  • ospravedlnenie (napr. nevinne odsúdeným)
  • náprava (odpustenie alebo zmiernenie následkov) súdneho rozsudku, príp. aj iného potrestania, z minulosti
  • zadosťučinenie v podobe náhrady škody za bezprávie z minulosti

Na Slovensku prebiehali rehabilitácie najmä v rokoch 1968-1969 a potom v rokoch 1990-1993. "Vlna" po roku 1990 bola založená najmä na týchto zákonoch: