Relácia (matematika)

(n-árna/n-členná) relácia nad množinami X1, …, Xk je ľubovoľná podmnožina karteziánskeho súčinu X1 × … × Xk. Inými slovami, prvky takejto relácie tvoria usporiadané k-tice (x1, …, xk), kde .

Najbežnejšie sú binárne relácie, teda podmnožiny karteziánskeho súčinu dvoch množín. V prípade binárnej relácie R sa fakt, že a je vo vzťahu k b (teda dvojica a,b patrí do binárnej relácie R), symbolicky zapisuje ako aRb alebo R(a,b).