Relačná databáza sa vyznačuje údajmi, ktoré sú uložené v tabuľkách; je zložená z viacerých tabuliek, ktoré sú navzájom prepojené – musia mať medzi sebou vzťahy, väzby.

Tabuľka (relácia) je súborom údajov, ktoré sa týkajú jednej oblasti; skladá sa z polí (stĺpcov) a záznamov (riadkov).