Relikviár je schránka na uchovávanie relikvií.

Existencia relikviárov je doložená od 4. storočia, ale pozostatky svätých boli vo veľkej úcte od počiatkov kresťanstva. Už v katakombách je dosvedčená úcta k mučeníkom. Mnohé relikviáre majú veľkú umeleckú hodnotu.