Remote Manipulator System

Remote Manipulator System (skratka RMS), po slovensky systém manipulácie s predmetmi na diaľku alebo Kanadská ruka, bolo pätnásť metrov dlhé manipulačné rameno raketoplánu. Vyvinula ho kanadská firma Spar Aerospace Ltd. a jeho hmotnosť bola zhruba 410 kg.

Manipulačné rameno Canadarm počas misie STS-72 raketoplánu Endeavour, január 1996

Práca s ním bola možná len vtedy, keď boli otvorené dvere do nákladového priestoru. Toto rameno mali všetky operačné americké raketoplány, ale skúšobný prototyp Enterprise ho neobsahoval. Prvýkrát ho raketoplán obsahoval pri lete STS-2, ktorý odštartoval 12. novembra 1981.

Nachádzalo sa v nákladovom priestore družicového stupňa (orbitera) a bolo diaľkovo ovládané. Umožňovalo vykonávať rozličné činnosti, napríklad vypustenie a znovuzachytenie nákladu raketoplánu, či prezeranie rôznych častí stroja alebo jeho nákladu (za predpokladu, že na jeho konci bola umiestnená kamera). Po havárii Columbie sa manipulačné rameno využívalo tiež pri kontrole tepelného štítu raketoplánu, aby bolo možné prípadné poškodenie včas odhaliť a opraviť. Nakoľko manipulátor sám na všetky časti raketoplánu nedosiahol, pripájala sa k nemu predlžovacia tyč IBA (Inspection Boom Assembly), na ktorej boli prístroje OBSS (Orbiter Boom Sensor System) umožňujúce vykonať podrobnú prehliadku tepelného štítu. Po prvýkrát sa kontrola tepelného štítu robila počas misie STS-114.