René mládenca príhody a skúsenosti

Prvý slovenský román

René mládenca príhody a skúsenosti (v pôvodnom pravopise René mláďenca Príhodi a Skúsenosťi) je prvý slovenský román.[1] Bol vydaný v rokoch 17841785 a jeho autorom bol Jozef Ignác Bajza.

Autor v ňom nastoľuje aktuálne problémy spoločnosti, a to sociálne, národné a náboženské. Zobrazuje chyby, nedostatky všetkých spoločenských vrstiev a to cirkev nevynímajúc. Tlač druhého dielu bola preto zastavená cirkevnou vrchnosťou (vyšiel spolu s prvým dielom až v roku 1955).

Opisuje cesty a zážitky Reného, syna bohatého benátskeho kupca a jeho učiteľa Van Stiphouta. Ide v podstate o cestopisný román.

Román zohral dôležitú úlohu pri riešení otázky slovenského spisovného jazyka. Bol napísaný v jazyku, ktorý si autor sám vytvoril na základe západoslovenského nárečia.

Referencie upraviť

  1. KOTVAN, Imrich. Literárne dielo Jozefa Ignáca Bajzu. [s.l.] : SPN, 1975. Dostupné online. S. 31.

Externé odkazy upraviť