Kapusta repková pravá

(Presmerované z Repka olejná)

Kapusta repková pravá[1][2] (iné názvy: kapusta repka olejka[3], repka olejka[1][4], repka olejnatá[5], repka olejná[6], olejka[7][3], repka[8][9]; lat. Brassica napus subsp. napus [alebo subsp. arvensis, alebo subsp. oleifera], Brassica napus var. napus [alebo var. arvensis, alebo var. oleifera], Brassica napus convar. napus, Brassica napus Skupina Oil Rape, Brassica campestris subsp. napus; staršie: Brassica arvensis, Brassica oleifera, Napus oleifera) je taxón (najčastejšie uvádzaný ako poddruh, varieta či Skupina) patriaci do druhu kapusta repková (=repka, kapusta repka; lat. Brassica napus) z čeľade kapustovité (Brassicaceae).[1][2][4][8][10][11][12][13][14]

Kapusta repková pravá
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Brassica napus subsp. napus
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Význam upraviť

Pestuje sa pre svoje olejnaté semená, využívané najmä na výrobu olejov (repkový olej), používaných v potravinárstve aj technike, alebo využívané ako krmivo. Je to aj významná nektárodajná rastlina.[11][10]

Formy upraviť

Repka sa pestuje v dvoch formách - ako ozimná (repka olejka ozimná, lat. Brassica napus subsp. napus f. napus) a jarná (repka olejka jarná, lat. Brassica napus subsp. napus f. annua) , pričom v našich podmienkach sa pestuje najmä ozimná forma.[10][12]

Pôvod upraviť

Ide o druhotný taxón, ktorý vznikol krížením kapusty obyčajnej (Brassica oleracea) a kapusty poľnej olejnatej (Brassica rapa subsp. oleifera).[10][11]

Opis upraviť

Stonka je vyplnená stržňom, má valcovitý tvar a je zakončená strapcovitým súkvetím žltých kvietkov. Hlavný koreň je kolovitý. Horné listy sú lysé, nedelené, celistvookrajové alebo slabo zúbkované. Plod je pretiahnutá šešula.[10]

Galéria upraviť

Zdroje upraviť

 1. a b c ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s. S. 134.
 2. a b Zoznam nizsich a vyssich rastlin Slovenska [online]. ibot.sav.sk, [cit. 2019-02-08]. Dostupné online.
 3. a b olejka. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 557.
 4. a b kapustovité. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 216.
 5. repka. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 605.
 6. olejniny. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 508.
 7. olejka. In: GAŠPARÍKOVÁ, Želmíra; KAMIŠ, Adolf. Slovensko-český slovník. Vyd. 3. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 815 s. (Střední slovníky jednostranné.) S. 329.
 8. a b Nemecko-slovenský pôdohospodársky slovník. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1971. 583 s. (Slovníky.) S. 391, 464, 559.
 9. Bratislavské lékarské listy, 1962, roč. 42, s. 397. Dostupné online [cit. 2019-02-08]. ISSN 0006-9248.
 10. a b c d e repka olejka ozimná. In: Pyramída S. 4972
 11. a b c BRASSICA NAPUS L. subsp. NAPUS – brukev řepka olejka / kapusta repková pravá [online]. botany.cz, [cit. 2019-02-08]. Dostupné online.
 12. a b WIERSEMA, John H.; LEÓN, Blanca. World Economic Plants (A Standard Reference, Second Edition). Boca Raton : CRC Press, 2016. 1336 s. ISBN 978-1-4665-7681-0. S. 113.
 13. Brassica_napus.html [online]. plantnames.unimelb.edu.au, [cit. 2019-02-08]. Dostupné online.
 14. Taxon: Brassica napus L. subsp. napus [online]. npgsweb.ars-grin.gov, [cit. 2019-02-08]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť