Reportáž (z franc. reporter - prinášať) je literárny útvar používaný predovšetkým v žurnalistike, reportáž popisuje a zobrazuje skutočnosť na základe konkrétnych faktov, väčšinou získaných priamou účasťou alebo pozorovaním.

Autor reportáže - reportér alebo reportérka - sa pohybuje na hranici spravodajstva a publicistiky: udalosť opisuje a zároveň ju aj hodnotí, jeho pozícia je často zreteľná a ovplyvňuje kompozíciu. Podstatnými znakmi reportáže je vecnosť, dôraz na detail (vyžaduje všímavosť reportéra), byť presný a pokiaľ možno objektívny. Reportáž je akýmsi rozšíreným spravodajstvom, podrobnejšie a "priamo pri tom". Reportáž môže byť písaná + obrazová (noviny), rozhlasová alebo televízna.

Základnými metódami tvorby reportáže sú:

  • pozorovanie
  • priama účasť
  • zber faktov
  • konfrontácia pohľadov

Väčšinou ide o ich kombináciu, v niektorých reportážach výrazne prevažuje niektorá zo zložiek, s čím súvisí i výber kompozície (dramatická, lineárna, k. kontrastu, kruhová). Reportér je pozorovateľ (a často i účastník) popisovanej udalosti, čo mu prináša špecifický pohľad na ňu a čitateľovi potom aj lepšie sprostredkovanie zážitku.

Základom reportáže je opisný postup. Reportáž chce vyvolať názornú predstavu prostredia. Usiluje o zaujímavosť. Užíva expresívnych obrazných a aktualizovaných prostriedkov. Môže mať niekedy formu interview.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Reportáž na českej Wikipédii.