Rezný nástroj je aktívny činiteľ procesu obrábania. Spolu s obrábacím strojom, prípravkom a obrobkom tvorí sústavu obrábania. Funkčným prvkom rezného nástroja je rezný klin. Časť nástroja, ktorá je v kontakte s obrobkom je rezná časť nástroja. Tvorí ju rezná hrana, čelná a chrbtová plocha a skladá sa z jedného, dvoch alebo viacerých rezných klinov.

Nôž

Podľa počtu rezných klinov nástroje rozdeľujeme na:

  • Jednoklinové (sústružnícke, vyvrtávacie a hobľovacie nože)
  • Dvojklinové (vrtáky)
  • Viacklinové:

Hlavné časti rezného nástroja sú:

  • nástrojový držiak (stopka)
  • upínací otvor
  • teleso nástroja
  • rezný klin
  • os nástroja