Richard Kitta (* 20. január 1979, Košice) je slovenský multimediálny umelec, teoretik, experimentálny básnik, kultúrny aktivista a vysokoškolský pedagóg. Je zakladateľ viacerých umeleckých platforiem so zameraním na súčasné mediálne umenie a interdisciplinaritu v umení. K najvýznamnejším patrí DIG gallery,[1] ktorá je prvou svojho druhu na Slovensku.

Richard Kitta
multimediálny umelec, teoretik, experimentálny básnik, vysokoškolský pedagóg
Richard Kitta
Narodenie20. január 1979 (45 rokov)
Košice, ČSSR
Národnosťslovenská
Alma materTechnická univerzita v Košiciach

Životopis

upraviť

Richard Kitta sa narodil v Košiciach. Po úspešnom ukončení štúdia architektúry v roku 2003 na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach absolvoval v roku 2009 štúdium v Ateliéri nových médií pod vedením Anny Tretter na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2011 absolvoval doktorandské štúdium v ateliéri Digitálne médiá na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pod vedením prof. Michala Murina. Od roku 2021 je habilitovaným docentom v študijnom odbore výtvarné umenie (Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici).

Umeleckej tvorbe v oblasti mediálneho umenia a autorskému výskumu v zóne digitálneho umenia a multimédií sa venuje po roku 2000. Od roku 2004 je dlhodobo aktívny v oblasti rozvoja kultúry a umenia, spolupracuje s inštitúciami a nezávislými organizáciami v oblasti kultúry, vedy a výskumu a edukácie. Od roku 2009 sa jeho umelecký a odborný rádius rozširuje o interdisciplinaritu v umení, vrátane stratégií art & science. Participuje na domácich a medzinárodných kultúrno-umeleckých projektoch so zameraním na vybrané oblasti umeleckého vzdelávania a kreatívneho priemyslu.[2]

Richard Kitta prezentuje svoju autorskú tvorbu kontinuálne v domácom aj zahraničnom prostredí, a to najmä v kontexte súčasného mediálneho umenia resp. umenia nových médií. Jeho doménou sú predovšetkým autorské formy 2D a 3D digitálneho a interaktívneho umenia v podobe objektu, multimediálneho konceptu a environmentu. Charakteristickým znakom jeho diel je výrazný interdisciplinárny presah do architektúry a konceptuálneho dizajnu, ale aj iných oblastí umeleckého výskumu. Ako autor sa tiež dlhodobo venuje experimentálnej poézii a digitálnej real time performancii.

K jeho významným publikovaným dielam patrí séria pod názvom Pixel Storm (od roku 2014), v ktorom sa prepája digitálny interaktívny koncept s architektonickým objektom, alebo multimediálny cyklus QR Basho (od roku 2016) prezentovaný v rôznych modifikáciách v domácom i zahraničnom kontexte. K signifikantným úspechom autora patrí tiež jeho účasť na cyklických výstavách Art & Science[3] v rámci prestížneho podujatia Ars Electronica Linz v Rakúsku v roku 2016, ako aj autorská participácia na medzinárodnom podujatí Seoul Mediacity Biennale v roku 2018 v Kórejskej republike.[4]

Individuálne výstavy (výber)

upraviť
 • Window – MAFA7 (Media Art Festival Arad / SyZyGy), META Spatiu contemporary art gallery, kurátorka: M. Stoeac-Vladuti (RO), Arad, Rumunsko, 2020
 • Self-Pages / Chapter 3 – Creative Playgrounds #4, Kunsthalle/Hala umenia, K13 – Košické kultúrne centrá, kurátorka: D. Herz (AT), Košice, 2020
 • Next: Poetry objects – Räume für notizen, GAV, Alte Schmiede Kunstverein Wien, kurátor: Günter Vallaster a kol., Viedeň, Rakúsko, 2020
 • Sample Data – Galéria umelcov Spiša (GUS), kurátorka: K. Balúnová, Špišská Nová Ves, 2020
 • Sustainable Feelings & Cut Outs – Casa Artelor, Galeria Subterană, kurátorka: M. Stoeac-Vladuti (RO), Timisoara, Rumunsko, 2019
 • Sustainable Feelings (6 pcs) – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, kurátorka: M. Stoeac-Vladuti (RO), Medzilaborce, 2019
 • Sustainable Feelings (9 pcs) – Stredoslovenská galéria (SSG), kurátor: M. Rovňák, Banská Bystrica, 2018
 • Exhibition Library – Seoul Mediacity Biennale 2018, Seoul Museum of Art, spoluautor: M. Murin, kurátori: K. Y. Lim, D. Barok, Soul, Kórejská republika, 2018
 • Pixel Storm 1.0 – DIG / Digital intervention group (spolupráca: M. Kolčak, M. Ivan), Košice, Poprad, 2015
 • Pixel Storm 2.0 – DIG / Digital intervention group (spolupráca: M. Kolčak, M. Ivan), Dvorana MKSR, kurátor: M. Murin, Bratislava, 2015
 • Breathings – 20th Nippon International Performance Art Festival 2014, kurátor: S. Shimoda (JP), Creative Center Osaka (C.C.O.), Japonsko, 2014
 • DRSTMHS – 20th Nippon International Performance Art Festival 2014, kurátor: S. Shimoda (JP), Tokyo Chioda, Japonsko, 2014
 • User Unfriendly – Nitrianska galéria, Galéria mladých, kurátorka: I. Kohlhammer (SK/CZ), Nitra, 2014
 • Augmented 3D gallery – Mestské zásahy / Urban Interventions Košice (spolupráca: M. Procházka), Košice, 2011

Multimediálne umelecké projekty

upraviť

Od roku 2010 realizuje multimediálne orientované umelecké projekty, pre ktoré sú charakteristické interdisciplinárne presahy v súčasnom vizuálnom umení resp. v literatúre. Je autorom koncepcie výstavných a konferenčných formátov Creative Playgrounds[5] a New Poetry Forms produkovaných v rámci platformy MAO (Media Art Office) od roku 2014. V roku 2017 bol autorom koncepcie a spolurealizátorom multimediálneho festivalu LiKE[6] v Kunsthalle / Hale umenia v Košiciach s fokusom na experimentálnu literatúru, multimédiá a komiks. Je hlavným autorom architektonického projektu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach pod názvom MMUAW 2.0 (spoluautori: M. Kudla, T. Boroš, Š. Zahatňanský) a jeho pokročilej interaktívnej expozície Media art Warhol s riešením v období 2019 – 2021.[7] Pod jeho vedením bol tiež realizovaný medzinárodný umelecký projekt Eco Media Art so zameraním na súčasné ekologické umenie a stratégie art-sci.[8]

Interdisciplinárne umelecké platformy

upraviť

Od roku 2009 sa podieľa na medzinárodných umeleckých projektoch zameraných na interdisciplinaritu a medziodborové presahy v kontexte súčasného umenia. V rokoch 2009 – 2020 bol šéfredaktorom[9] multižánrového umeleckého periodika ENTER a editorom cudzojazyčných vydaní ENTER+.[10] Od roku 2009 vedie kreatívne vydavateľstvo Dive Buki, ktoré je zamerané na podporu vizuálneho umenia a ktoré za svoju umeleckú produkciu získalo niekoľko domácich a medzinárodných ocenení. V roku 2012 založil DIG gallery v Košiciach s profiláciou na media art, ktorá sa stala súčasťou projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a stala sa významnou medzinárodnou platformou pre propagáciu súčasného mediálneho umenia. Je zakladateľ nezávislého umeleckého priestoru Kotolňa v Košiciach, kde pôsobí ako art director od roku 2014.[11] V rokoch 2014 – 2017 realizoval spolu s iniciatívou DIG (Digital Intervention Group) medzinárodný projekt EDASN – European Digital Art and Science Network – Ars Electronica, Linz, Rakúsko), ktorý prispel výraznou mierou k zisku prestížneho titulu – Košice UNESCO Creative City of Media Arts v roku 2017.[12] Je taktiež spoluzakladateľ medzinárodnej komiksovej platformy Thomas Orrow, ktorá od roku 2015 tvorí integrálnu súčasť jeho multimediálnych umeleckých aktivít.[13]

Kurátorská a publikačná činnosť

upraviť

Richard Kitta sa popri umeleckých aktivitách venuje taktiež kurátorskej a autorskej publikačnej činnosti, prevažne v oblasti mediálneho umenia, a to v úzkej konektivite s edukačným prostredím. Dôležitou súčasťou týchto aktivít je koncepčná prezentácia a propagácia nových foriem a prístupov v súčasnom mediálnom umení. Mnohé z jeho kurátorských výstupov súvisia priamo s činnosťou prezentačných platforiem DIG gallery, MAO (Media Art Office) a Kotolňa resp. v kooperácii s vybranými domácimi či zahraničnými inštitúciami a partnermi.

Kurátorská činnosť (výber)
 • Banksy & Poppy. Kunsthalle / Hala umenia, K13 – Košické Kultúrne Centrá, MMUAW v Medzilaborciach, MAO / Media Art Office. Kurátori: Martin Cubjak & Richard Kitta, 2020[14]
 • Creative playgrounds vol. 1-2. Kunsthalle / Hala umenia, Košice. Kurátori: Richard Kitta, Michal Murin, 2017[15]
 • Art & Science Volume No. 1-3. DIG gallery, Košice / Ars Electronica Linz, Rakúsko. Kurátori: Martin Honzik (AT), Richard Kitta, Michal Murin, Matej Ivan, 2016[16]
 • Volker Morawe & Tilman Reiff (DE) / Spieltrieb / No Pain No Game. DIG gallery, Goethe Institut Bratislava. Kurátori: Richard Kitta, Michal Murin, 2015[17]
 • Media Arts 2013 / Yuri Suzuki (JP). Ars Electronica, DIG gallery. Kurátori: Richard Kitta, Michal Murin, 2013[18]
Publikačná činnosť (výber)
 • Sample data. Katarína Balúnová, Richard Kitta, Martin Kudla (eds.). Spišská Nová Ves: Galéria umelcov Spiša, 2021. 81 s. ISBN 978-80-89081-74-5
 • Creative Playgrounds / Media Art Symposium 2020. Big Bang Practise. Richard Kitta, Michal Murin (eds.). Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2020. 96 s. ISBN 978-80-8206-040-2
 • MMUAW 2.0 / Media art upgrade. Richard Kitta, Martin Cubjak (eds.). Medzilaborce, Košice, Prešov: Andy Warhol Museum of Modern Art, Dive Buki, 2019. 121 s. ISBN 978-80-570-0805-7
 • AW Factor-y 2019. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Martin Cubjak, Richard Kitta (eds.). Medzilaborce, Košice: MMUAW, Dive Buki, 2019. 146 s. ISBN 978-80-973530-0-1
 • Jiří David / Esse Quam Videri. Michal Murin, Richard Kitta (eds.). Košice: Dive Buki, 2018. 72 s. ISBN 978-80-89677-23-8
 • ENTER+ / Art and Science. Richard Kitta, Michal Murin (eds.). Košice: Dive Buki, 2017. 93 s. ISBN 978-80-89677-22-1
 • ENTER+ / Kreativno manuálos predal o adaďivesutno romano džaniben. Emília Rigová, Nikola Ludlová, Richard Kitta (eds.). Košice: Dive Buki, 2015. 98 s. ISBN 978-80-89677-08-5
 • ENTER+ / Kreativ handbok i slovakisk samtidskonst och litteratur/ Richard Kitta, Michal Murin, Ján Gavura (eds.). Košice: Dive Buki, 2014. 116 s. ISBN 978-80-89677-01-6
 • Top 5 / Slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii. Marta Součková, Ján Gavura, Richard Kitta (eds.). Prešov: FACE, 2014, 148 s. ISBN 978-80-971271-9-0

Pedagogická činnosť

upraviť

Richard Kitta pôsobí od roku 2011 ako vysokoškolský pedagóg v Ateliéri nových médií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2014 inicioval na pôde Fakulty umení TUKE projekt CORE (Creative Open Responsive Environments) so zameraním na transfer technológií v oblasti digitálneho umenia, multimédií a umeleckej prototypizácie.[19] Od roku 2021 realizuje implementáciu projektu pod názvom CORE Lab so zameraním na virtuálnu realitu a interaktivitu. Je autorom a realizátorom viacerých domácich a medzinárodných interdisciplinárnych projektov so zameraním na podporu a rozvoj umeleckého vzdelávania v oblasti mediálneho umenia. V spolupráci s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa podieľal na autorskej koncepcii a produkcii koedukačnej audiovizuálnej série s názvom Covid-eo / MMUAW 2.0, ktorá predstavila tvorbu svetových autorov v zbierkach múzea – Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring a ďalších.[20] Od roku 2020 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg aj na Katedre digitálnych médií a intermédií na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Je spoluautorom a koordinátorom projektu Simulačného centra ART3 na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Bibliografia

upraviť

Referencie

upraviť
 1. Platforma DIG gallery [online]. Bratislava: monoskop.org, 30.4.2018, rev. 2018-04-30, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 2. Slovenská veda naživo – Richard Kitta [online]. Bratislava: Science.sk, Neulogy, 15.1.2016, rev. 2022-05-29, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. Archivované 2022-06-03 z originálu.
 3. New Ideas for Art’s Encounter with Science [online]. Linz, Rakúsko: Ars Electronica Linz, GmbH, 6.2.2015, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 4. Artfacts.net – Richard Kitta [online]. Berlín: artfacts.net, 20.5.2020, rev. 2022-05-29, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 5. Pulzujúca Kunsthalle [online]. Košice: CIKE, 13.3.2019, rev. 2019-03-13, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 6. Košický festival LiKE spája literatúru s multimédiami [online]. Bratislava: SSN, 20.9.2017, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 7. V Medzilaborciach vznikne najmodernejšie múzeum v Európe [online]. Bratislava: Startitup.sk, 21.1.2020, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 8. EMA (Eco Media Art) 2020 [online]. Košice, Cered: DIG, 8.6.2020, rev. 2022-05-29, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 9. Časopis Enter predstavuje jeho šéfredaktor Richard Kitta [online]. Bratislava: LIC, 26.1.2011, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 10. Východoslovenské umenie poznajú už aj vo Švédsku [online]. Košice: SME, 17.4.2014, rev. 2014-04-17, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 11. Východiská: Košická Kotolňa je testovací priestor pre kultúru [online]. Praha: Radio Wave, 6.1.2016, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 12. Košice sa uchádzajú o ďalší prestížny titul [online]. Košice: SME, 12.4.2017, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 13. Európsky komiks v metropole východu [online]. Bratislava: SSN, 17.1.2018, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 14. Banksy & Poppy [online]. Berlín: Artfacts.net, 28.6.2020, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 15. Creative Playgrounds [online]. Bratislava: RTVS, 31.7.2017, rev. 2017-07-31, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 16. Art & Science / vol. 1 – 3 exhibitions at DIG gallery [online]. Linz, Košice: Ars Electronica Archive, 20.1.2017, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 17. Unikátna výstava Spieltrieb [online]. Bratislava: SSN, 2.9.2015, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 18. Media art laboratories of Košice [online]. Košice: The Invisible Mag, 13.6.2018, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 19. Research activities at the Faculty of Arts TUKE [online]. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 28.4.2013, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 20. MMUAW 2.0: Andy Warhol/Red Lenin [online]. Medzilaborce: MMUAW, 20.1.2021, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť