Richard Kitta

Richard Kitta (* 20. január 1979, Košice) je slovenský multimediálny umelec, teoretik, experimentálny básnik, kultúrny aktivista a vysokoškolský pedagóg. Je zakladateľ viacerých umeleckých platforiem so zameraním na súčasné mediálne umenie a interdisciplinaritu v umení. K najvýznamnejším patrí DIG gallery,[1] ktorá je prvou svojho druhu na Slovensku.

Richard Kitta
multimediálny umelec, teoretik, experimentálny básnik, vysokoškolský pedagóg
Richard Kitta
Rod. menoRišo Kitto
Narodenie20. január 1979 (44 rokov)
Košice, Slovensko
Národnosťslovenská
Alma materTechnická univerzita v Košiciach

ŽivotopisUpraviť

Richard Kitta sa narodil v Košiciach. Po úspešnom ukončení štúdia architektúry v roku 2003 na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach absolvoval v roku 2009 štúdium v Ateliéri nových médií pod vedením Anny Tretter na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2011 absolvoval doktorandské štúdium v ateliéri Digitálne médiá na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pod vedením prof. Michala Murina. Od roku 2021 je habilitovaným docentom v študijnom odbore výtvarné umenie (Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici).

Umeleckej tvorbe v oblasti mediálneho umenia a autorskému výskumu v zóne digitálneho umenia a multimédií sa venuje po roku 2000. Od roku 2004 je dlhodobo aktívny v oblasti rozvoja kultúry a umenia, spolupracuje s inštitúciami a nezávislými organizáciami v oblasti kultúry, vedy a výskumu a edukácie. Od roku 2009 sa jeho umelecký a odborný rádius rozširuje o interdisciplinaritu v umení, vrátane stratégií art & science. Participuje na domácich a medzinárodných kultúrno-umeleckých projektoch so zameraním na vybrané oblasti umeleckého vzdelávania a kreatívneho priemyslu.[2]

DieloUpraviť

Richard Kitta prezentuje svoju autorskú tvorbu kontinuálne v domácom aj zahraničnom prostredí, a to najmä v kontexte súčasného mediálneho umenia resp. umenia nových médií. Jeho doménou sú predovšetkým autorské formy 2D a 3D digitálneho a interaktívneho umenia v podobe objektu, multimediálneho konceptu a environmentu. Charakteristickým znakom jeho diel je výrazný interdisciplinárny presah do architektúry a konceptuálneho dizajnu, ale aj iných oblastí umeleckého výskumu. Ako autor sa tiež dlhodobo venuje experimentálnej poézii a digitálnej real time performancii.

K jeho významným publikovaným dielam patrí séria pod názvom Pixel Storm (od roku 2014), v ktorom sa prepája digitálny interaktívny koncept s architektonickým objektom, alebo multimediálny cyklus QR Basho (od roku 2016) prezentovaný v rôznych modifikáciách v domácom i zahraničnom kontexte. K signifikantným úspechom autora patrí tiež jeho účasť na cyklických výstavách Art & Science[3] v rámci prestížneho podujatia Ars Electronica Linz v Rakúsku v roku 2016, ako aj autorská participácia na medzinárodnom podujatí Seoul Mediacity Biennale v roku 2018 v Kórejskej republike.[4]

Individuálne výstavy (výber)Upraviť

 • Window – MAFA7 (Media Art Festival Arad / SyZyGy), META Spatiu contemporary art gallery, kurátorka: M. Stoeac-Vladuti (RO), Arad, Rumunsko, 2020
 • Self-Pages / Chapter 3 – Creative Playgrounds #4, Kunsthalle/Hala umenia, K13 – Košické kultúrne centrá, kurátorka: D. Herz (AT), Košice, 2020
 • Next: Poetry objects – Räume für notizen, GAV, Alte Schmiede Kunstverein Wien, kurátor: Günter Vallaster a kol., Viedeň, Rakúsko, 2020
 • Sample Data – Galéria umelcov Spiša (GUS), kurátorka: K. Balúnová, Špišská Nová Ves, 2020
 • Sustainable Feelings & Cut Outs – Casa Artelor, Galeria Subterană, kurátorka: M. Stoeac-Vladuti (RO), Timisoara, Rumunsko, 2019
 • Sustainable Feelings (6 pcs) – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, kurátorka: M. Stoeac-Vladuti (RO), Medzilaborce, 2019
 • Sustainable Feelings (9 pcs) – Stredoslovenská galéria (SSG), kurátor: M. Rovňák, Banská Bystrica, 2018
 • Exhibition Library – Seoul Mediacity Biennale 2018, Seoul Museum of Art, spoluautor: M. Murin, kurátori: K. Y. Lim, D. Barok, Soul, Kórejská republika, 2018
 • Pixel Storm 1.0 – DIG / Digital intervention group (spolupráca: M. Kolčak, M. Ivan), Košice, Poprad, 2015
 • Pixel Storm 2.0 – DIG / Digital intervention group (spolupráca: M. Kolčak, M. Ivan), Dvorana MKSR, kurátor: M. Murin, Bratislava, 2015
 • Breathings – 20th Nippon International Performance Art Festival 2014, kurátor: S. Shimoda (JP), Creative Center Osaka (C.C.O.), Japonsko, 2014
 • DRSTMHS – 20th Nippon International Performance Art Festival 2014, kurátor: S. Shimoda (JP), Tokyo Chioda, Japonsko, 2014
 • User Unfriendly – Nitrianska galéria, Galéria mladých, kurátorka: I. Kohlhammer (SK/CZ), Nitra, 2014
 • Augmented 3D gallery – Mestské zásahy / Urban Interventions Košice (spolupráca: M. Procházka), Košice, 2011

Multimediálne umelecké projektyUpraviť

Od roku 2010 realizuje multimediálne orientované umelecké projekty, pre ktoré sú charakteristické interdisciplinárne presahy v súčasnom vizuálnom umení resp. v literatúre. Je autorom koncepcie výstavných a konferenčných formátov Creative Playgrounds[5] a New Poetry Forms produkovaných v rámci platformy MAO (Media Art Office) od roku 2014. V roku 2017 bol autorom koncepcie a spolurealizátorom multimediálneho festivalu LiKE[6] v Kunsthalle / Hale umenia v Košiciach s fokusom na experimentálnu literatúru, multimédiá a komiks. Je hlavným autorom architektonického projektu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach pod názvom MMUAW 2.0 (spoluautori: M. Kudla, T. Boroš, Š. Zahatňanský) a jeho pokročilej interaktívnej expozície Media art Warhol s riešením v období 2019 – 2021.[7] Pod jeho vedením bol tiež realizovaný medzinárodný umelecký projekt Eco Media Art so zameraním na súčasné ekologické umenie a stratégie art-sci.[8]

Interdisciplinárne umelecké platformyUpraviť

Od roku 2009 sa podieľa na medzinárodných umeleckých projektoch zameraných na interdisciplinaritu a medziodborové presahy v kontexte súčasného umenia. V rokoch 2009 – 2020 bol šéfredaktorom[9] multižánrového umeleckého periodika ENTER a editorom cudzojazyčných vydaní ENTER+.[10] Od roku 2009 vedie kreatívne vydavateľstvo Dive Buki, ktoré je zamerané na podporu vizuálneho umenia a ktoré za svoju umeleckú produkciu získalo niekoľko domácich a medzinárodných ocenení. V roku 2012 založil DIG gallery v Košiciach s profiláciou na media art, ktorá sa stala súčasťou projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a stala sa významnou medzinárodnou platformou pre propagáciu súčasného mediálneho umenia. Je zakladateľ nezávislého umeleckého priestoru Kotolňa v Košiciach, kde pôsobí ako art director od roku 2014.[11] V rokoch 2014 – 2017 realizoval spolu s iniciatívou DIG (Digital Intervention Group) medzinárodný projekt EDASN – European Digital Art and Science Network – Ars Electronica, Linz, Rakúsko), ktorý prispel výraznou mierou k zisku prestížneho titulu – Košice UNESCO Creative City of Media Arts v roku 2017.[12] Je taktiež spoluzakladateľ medzinárodnej komiksovej platformy Thomas Orrow, ktorá od roku 2015 tvorí integrálnu súčasť jeho multimediálnych umeleckých aktivít.[13]

Kurátorská a publikačná činnosťUpraviť

Richard Kitta sa popri umeleckých aktivitách venuje taktiež kurátorskej a autorskej publikačnej činnosti, prevažne v oblasti mediálneho umenia, a to v úzkej konektivite s edukačným prostredím. Dôležitou súčasťou týchto aktivít je koncepčná prezentácia a propagácia nových foriem a prístupov v súčasnom mediálnom umení. Mnohé z jeho kurátorských výstupov súvisia priamo s činnosťou prezentačných platforiem DIG gallery, MAO (Media Art Office) a Kotolňa resp. v kooperácii s vybranými domácimi či zahraničnými inštitúciami a partnermi.

Kurátorská činnosť (výber)
 • Banksy & Poppy. Kunsthalle / Hala umenia, K13 – Košické Kultúrne Centrá, MMUAW v Medzilaborciach, MAO / Media Art Office. Kurátori: Martin Cubjak & Richard Kitta, 2020[14]
 • Creative playgrounds vol. 1-2. Kunsthalle / Hala umenia, Košice. Kurátori: Richard Kitta, Michal Murin, 2017[15]
 • Art & Science Volume No. 1-3. DIG gallery, Košice / Ars Electronica Linz, Rakúsko. Kurátori: Martin Honzik (AT), Richard Kitta, Michal Murin, Matej Ivan, 2016[16]
 • Volker Morawe & Tilman Reiff (DE) / Spieltrieb / No Pain No Game. DIG gallery, Goethe Institut Bratislava. Kurátori: Richard Kitta, Michal Murin, 2015[17]
 • Media Arts 2013 / Yuri Suzuki (JP). Ars Electronica, DIG gallery. Kurátori: Richard Kitta, Michal Murin, 2013[18]
Publikačná činnosť (výber)
 • Sample data. Katarína Balúnová, Richard Kitta, Martin Kudla (eds.). Spišská Nová Ves: Galéria umelcov Spiša, 2021. 81 s. ISBN 978-80-89081-74-5
 • Creative Playgrounds / Media Art Symposium 2020. Big Bang Practise. Richard Kitta, Michal Murin (eds.). Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2020. 96 s. ISBN 978-80-8206-040-2
 • MMUAW 2.0 / Media art upgrade. Richard Kitta, Martin Cubjak (eds.). Medzilaborce, Košice, Prešov: Andy Warhol Museum of Modern Art, Dive Buki, 2019. 121 s. ISBN 978-80-570-0805-7
 • AW Factor-y 2019. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Martin Cubjak, Richard Kitta (eds.). Medzilaborce, Košice: MMUAW, Dive Buki, 2019. 146 s. ISBN 978-80-973530-0-1
 • Jiří David / Esse Quam Videri. Michal Murin, Richard Kitta (eds.). Košice: Dive Buki, 2018. 72 s. ISBN 978-80-89677-23-8
 • ENTER+ / Art and Science. Richard Kitta, Michal Murin (eds.). Košice: Dive Buki, 2017. 93 s. ISBN 978-80-89677-22-1
 • ENTER+ / Kreativno manuálos predal o adaďivesutno romano džaniben. Emília Rigová, Nikola Ludlová, Richard Kitta (eds.). Košice: Dive Buki, 2015. 98 s. ISBN 978-80-89677-08-5
 • ENTER+ / Kreativ handbok i slovakisk samtidskonst och litteratur/ Richard Kitta, Michal Murin, Ján Gavura (eds.). Košice: Dive Buki, 2014. 116 s. ISBN 978-80-89677-01-6
 • Top 5 / Slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii. Marta Součková, Ján Gavura, Richard Kitta (eds.). Prešov: FACE, 2014, 148 s. ISBN 978-80-971271-9-0

Pedagogická činnosťUpraviť

Richard Kitta pôsobí od roku 2011 ako vysokoškolský pedagóg v Ateliéri nových médií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2014 inicioval na pôde Fakulty umení TUKE projekt CORE (Creative Open Responsive Environments) so zameraním na transfer technológií v oblasti digitálneho umenia, multimédií a umeleckej prototypizácie.[19] Od roku 2021 realizuje implementáciu projektu pod názvom CORE Lab so zameraním na virtuálnu realitu a interaktivitu. Je autorom a realizátorom viacerých domácich a medzinárodných interdisciplinárnych projektov so zameraním na podporu a rozvoj umeleckého vzdelávania v oblasti mediálneho umenia. V spolupráci s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa podieľal na autorskej koncepcii a produkcii koedukačnej audiovizuálnej série s názvom Covid-eo / MMUAW 2.0, ktorá predstavila tvorbu svetových autorov v zbierkach múzea – Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring a ďalších.[20] Od roku 2020 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg aj na Katedre digitálnych médií a intermédií na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Je spoluautorom a koordinátorom projektu Simulačného centra ART3 na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

BibliografiaUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. Platforma DIG gallery [online]. Bratislava: monoskop.org, 30.4.2018, rev. 2018-04-30, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 2. Slovenská veda naživo – Richard Kitta [online]. Bratislava: Science.sk, Neulogy, 15.1.2016, rev. 2022-05-29, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 3. New Ideas for Art’s Encounter with Science [online]. Linz, Rakúsko: Ars Electronica Linz, GmbH, 6.2.2015, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 4. Artfacts.net – Richard Kitta [online]. Berlín: artfacts.net, 20.5.2020, rev. 2022-05-29, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 5. Pulzujúca Kunsthalle [online]. Košice: CIKE, 13.3.2019, rev. 2019-03-13, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 6. Košický festival LiKE spája literatúru s multimédiami [online]. Bratislava: SSN, 20.9.2017, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 7. V Medzilaborciach vznikne najmodernejšie múzeum v Európe [online]. Bratislava: Startitup.sk, 21.1.2020, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 8. EMA (Eco Media Art) 2020 [online]. Košice, Cered: DIG, 8.6.2020, rev. 2022-05-29, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 9. Časopis Enter predstavuje jeho šéfredaktor Richard Kitta [online]. Bratislava: LIC, 26.1.2011, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 10. Východoslovenské umenie poznajú už aj vo Švédsku [online]. Košice: SME, 17.4.2014, rev. 2014-04-17, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 11. Východiská: Košická Kotolňa je testovací priestor pre kultúru [online]. Praha: Radio Wave, 6.1.2016, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 12. Košice sa uchádzajú o ďalší prestížny titul [online]. Košice: SME, 12.4.2017, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 13. Európsky komiks v metropole východu [online]. Bratislava: SSN, 17.1.2018, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 14. Banksy & Poppy [online]. Berlín: Artfacts.net, 28.6.2020, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 15. Creative Playgrounds [online]. Bratislava: RTVS, 31.7.2017, rev. 2017-07-31, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 16. Art & Science / vol. 1 – 3 exhibitions at DIG gallery [online]. Linz, Košice: Ars Electronica Archive, 20.1.2017, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 17. Unikátna výstava Spieltrieb [online]. Bratislava: SSN, 2.9.2015, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.
 18. Media art laboratories of Košice [online]. Košice: The Invisible Mag, 13.6.2018, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 19. Research activities at the Faculty of Arts TUKE [online]. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 28.4.2013, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online. (anglický)
 20. MMUAW 2.0: Andy Warhol/Red Lenin [online]. Medzilaborce: MMUAW, 20.1.2021, [cit. 2022-05-29]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť