Lokálne magnitúdo

(Presmerované z Richterova stupnica)

Lokálne magnitúdo (iné názvy: lokálne magnitudo, lokálna magnitúda (zemetrasenia), miestne magnitúdo/magnitudo, Richterovo magnitúdo/magnitudo) je druh magnitúda; je to dekadický logaritmus pomeru amplitúdy a periódy seizmickej vlny (zo seizmografu).

Súhrn všetkých možných lokálnych magnitúd, najmä ak sú rozdelené na "stupne" podľa účinkov na zemský povrch, sa niekedy nazýva stupnica lokálne magnitúdo/magnitudo, Richterova magnitúdová stupnica, Richterova stupnica či Richterova škála. Výraz "stupnica" sa v tejto súvislosti niekedy považuje za nevhodný, pretože ide o veličinu, ktorá nadobúda (takmer) kontinuálne hodnoty, a teda to nie je stupnica v pravom slova zmysle. Problematický je aj atribút "Richterov" v názve veličiny či stupnice, pretože Richterovo magnitúdo je prísne vzaté len názov lokálneho magnitúda platného pre geologické podmienky južnej Kalifornie. Pre iné oblasti Zeme je teda vhodné hovoriť len o "lokálnom magnitúde", napr. na Slovensku sa používa lokálne magnitúdo pre Západné Karpaty. Okrem toho aj sám Richter hovoril len o "magnitude local" (lokálna magnitúda).

CharakteristikaUpraviť

V roku 1935 Ch. Richter a B. Gutenberg z California Institute of Technology (Caltech) vypracovali metódu merania zemetrasení analýzou seizmogramov zaznamenaných Wood-Andersonovým torzným seizmometrom. Richter pôvodne zaokrúhľoval namerané hodnoty k najbližším štvrtinám jednotiek, neskôr sa však hodnoty zaokrúhľovali na desatiny. Príčinou vytvorenia tejto stupnice bola snaha o oddelenie predtrasov a dotrasov od hlavného otrasu. Inšpiráciou Richterovi bola stupnica hviezdnych magnitúd používaná v astronómii na opis magnitúdy (hviezdnej veľkosti) a ďalších objektov na oblohe.

Richter vybral za magnitúdu 0 otras, ktorý by na seizmograme zaznamenanom Wood-Andersonovým torzným seizmometrom umiestneným 100 km od epicentra zemetrasenia ukázal maximálny vodorovný posun 1 mikrometer. Richterova škála kvôli spôsobu svojho výpočtu pomocou logaritmu nemá žiadnu hornú ani dolnú hranicu.

Richterova stupnica
Názov Magnitúda Účinky Výskyt za rok
mikro < 2 Mikrozemetrasenie, nepocítiteľné viac ako 8000 denne
veľmi malé 2 – 2,9 Nepocítiteľné, ale zaznamenateľné približne 1000 denne
malé 3 – 3,9 Dá sa pocítiť, ale bez spôsobených škôd 49 000
slabé 4 – 4,9 Cítiť trasenie vecí v domoch, bez významných škôd 6 000
stredné 5 – 5,9 Zle postavené budovy môžu spadnúť 800
silné 6 – 6,9 Veľké škody až na ploche 100 km2 120
veľké 7 – 7,9 Veľké škody na veľkých oblastiach 18
veľmi veľké 8 – 8,9 Škody na niekoľko sto kilometroch 1
masívne 9 – 9,9 Veľké škody na niekoľko tisíc kilometroch 1 za 20 rokov
meteorické 10+ doposiaľ nezaznamenané extrémne zriedkavo

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť