Delta (rieka)

(Presmerované z Riečna delta)

Delta je rozvetvené ústie rieky do jazera, mora, oceánu alebo inej vodnej plochy. Typickým znakom riečnej delty je značná sedimentácia naplavenín a vetvenie hlavného toku rieky do mnohých ramien a kanálov.

Delta Gangy v Indii a Bangladéši je jedna z najúrodnejších oblastí na svete

Delta sa delí na tri časti:

  • deltová platforma
  • čelo delty
  • prodelta

Vznik riečnej delty upraviť

Na konci svojho toku sa riečne vody miesia s vodami vodnej plochy, do ktorej sa rieka vlieva. Rýchlosť toku sa znižuje a pevné časti nesené riekou sa usadzujú na dne. Najprv sa usadí štrk a piesok, pretože sú najťažšie. Ďalšie pevné časti sa usadzujú postupne, ako klesá rýchlosť prúdenia vody; ako posledný sa usadzuje íl, ktorý je najjemnejšou pevnou časťou pritekajúcej vody. Naplaveniny ílu sa často nachádzajú v značnej vzdialenosti od ústí riek. Postupné ukladanie nánosov tvoria sedimenty, ktoré môžu časom vystúpiť nad vodnú hladinu. Vodný tok novú prekážku obteká a tvorí nové ramená a kanály. Na naplaveninách vyrastá vegetácia a upevňuje tak ich brehy a celý ekosystém riečnej delty.

Niekedy sa tok rieky rozdelí na viac ramien vo vnútrozemí, aby sa tieto ramená následne spojili; v niektorých prípadoch na ich sútoku vzniká vnútrozemská delta. Vnútrozemské delty často vznikajú na miestach bývalých jazier. Najznámejšia je vnútrozemská delta Dunaja v Podunajskej nížine a vnútrozemská delta Nigeru.

Občas vzniká riečna delta na dne rozsiahleho údolia; takýto druh delty sa nazýva obrátená riečna delta.

Typy delt upraviť

  • delta s dominanciou riečnej sedimentácie – dochádza k rozširovaniu delty smerom do panvy, kde sa postupne ukladá nesený materiál. Je pre ňu typická deltová plošina s aktívnymi a pasívnymi ramenami (príkladom je Mississippi)
  • delta s dominanciou vlnenia – vplyvom vlnenia je materiál rozptyľovaný do strán, kde sa ukladá. Občas je možné objaviť bariérové ostrovy (príkladom je delta Nílu)
  • delta s dominanciou prílivo-odlivového prúdenia – ide o rozsiahle prodeltové plošiny, ktoré sú vyplnené prílivovými kanálmi

Významné riečne delty upraviť

 
Delta Dunaja - satelitná fotografia z roku 2000. Na snímke je jasne vidieť tri hlavné ramená Dunaja, jazera a morskej kosy.

Najznámejšia riečna delta je delta Nílu. Z jej tvaru pochádza pomenovanie delta: delta Nílu má trojuholníkový tvar, ktorý pripomína veľké grécke písmeno delta ( ).

Medzi ďalšie významné riečne delty patria hlavne delty riek:

Dunaj, Rýn, Rhône, Ebro, Volga, Lena, Ganga a Brahmaputra, Tigris a Eufrat, Indus, Mekong, Okavango, Niger, Mississippi, Yukon, delta Yukonu, ...

Pozri aj upraviť