Roľník je priamy výrobca v poľnohospodárstve, obyčajne nájomný robotník alebo majiteľ malej farmy. Príslušník roľníctva, najstaršia a v minulosti tradične najpočetnejšia vrstva obyvateľstva. Aj v súčasnosti pracuje najmä v menej rozvinutých krajinách veľká časť obyvateľstva v poľnohospodárstve.

Žena pracujúca v poľnohospodárstve.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.