Rožkatcotvaré (Ceratophyllales) sú radom krytosemenných rastlín a zároveň sú považované za sesterskú vetvu pravých dvojklíčnolistových rastlín. Do radu patrí jediná čeľaď rožkatcovité (Ceratophyllaceae) s jediným druhom rožkatec (Ceratophyllum). Vo svete sa vyskytuje približne 6 druhov, z toho 2 na Slovensku.[1]

rožkatcotvaré

rožkatec pohrúžený(Ceratophyllum submersum)
Vedecká klasifikácia
Doména Eukaryoty
Ríša (regnum) rastliny (Archaeplastida)
Oddelenie cievnaté rastliny (Tracheophyta)
Trieda (classis) semenné rastliny (Spermatopsida)
Podtrieda (subclassis) krytosemenné rastliny (Angiospermae)
Rad (ordo) rožkatcotvaré (Ceratophyllales)
Čeľaď (familia) rožkatcovité (Ceratophyllaceae)
Rod (genus) rožkatec (Ceratophyllum)
Druhy
Vedecká klasifikácia podľa systému APG IV

Charakteristika upraviť

Rožkatce sú trváce sladkovodné byliny, voľne sa vznášajúce vo vode (nie sú zakorenené v substráte). Namiesto koreňov sa niekedy rastliny prichytávajú o podklad pomocou premenených bočných vetiev, ktoré nahrádzajú pravé korene. Listy sú v praslene, 1- až 4-krát vidlicovito rozvetvené, bez prílistkov. Kvety sú jednopohlavné, veľmi nenápadné, jednotlivé v pazuchách listov. Samčie a samičie kvety sa obvykle striedajú po praslenoch. Okvetie je drobné, na báze zrastené, zelené, s neustáleným počtom okvetných lístkov (5–10). Okvetie niekedy býva interpretované ako súbor listencov. V samčích kvetoch je 10 alebo viac tyčiniek. Peľové zrná sú inaperturátne. Semenník je vrchný, gyneceum je monokarpné s apikálnou placentáciou. Vajíčka majú len 1 integument. Plodom je oriešok, niekedy interpretovaný ako nažka. Na povrchu orieška sú časté výrastky. Semená majú veľké embryo s dužinatými klíčnymi listami, endosperm a perisperm chýba.[2][3][4]

Taxonómia upraviť

Rod rožkatec (Ceratophyllum) bol v minulosti považovaný za leknotvarú rastlinu (Cronquistov systém). V systéme APG IV. je považovaný za sesterskú vetvy pravých dvojklíčnolistových rastlín.

Referencie upraviť

  1. Marhold, K. & Hindák, F. (1998), "Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska" http://ibot.sav.sk/checklist/index.php?lang=sk&doc=
  2. Slavík, B. (1997), "Květena České republiky 1", Academia: Praha, ISBN 80-200-0643-5
  3. Judd et al. (2002), "Plant Systematics: A Phylogenetic Approach", Sinauer Associates Inc., ISBN 9780878934034
  4. Fu, D. & Les, D.H. (2018) "Flora of China: Ceratophyllaceae", http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10178