Robert Owen

anglický podnikateľ a utopický socialista

Robert Owen (* 14. máj 1771, Newtown, Wales – † 17. november 1858, Newtown, Wales) bol anglický utopista, humanista, sociálny reformátor, zakladateľ komunistických kolónií v USA, pedagóg, spiritualista, iniciátor družstevného hnutia.[1][2][3][4][5][6][7]

Robert Owen
anglický podnikateľ a utopický socialista
anglický podnikateľ a utopický socialista
Narodenie14. máj 1771
Newtown, Wales
Úmrtie17. november 1858 (87 rokov)
Newtown, Wales
PodpisRobert Owen, podpis (z wikidata)
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Robert Owen

Svoje idey presadzoval v praxi prostredníctvom 1. vybudovania sociálneho podniku v New Lanark, 2. založením komunistickej kolónie New Harmony v USA, 3. zakladaním družstevných bánk/výmenných bázarov (burzy pre spravodlivú pracovnú zámenu), 4. pokusmu o štrukturálnu zmenu spoločnosti prostredníctvom odborov (prostredníctvom Veľkej národnej konsolidovanej odborovej únie výrobcov) a 5. zakladaním vzdelávacích inštitúcií.[8] V Británii presadil obmedzenie detskej a ženskej práce, zaslúžil sa o reformu vzdelávania (presadil výchovné osnovy pre dospievajúcu mládež, založil aj prvú verejnú škôlku na svete, inicioval vznik národného školstva a všeobecnej školskej povinnosti a duálne vzdelávanie).[9] V podniku New Lanark presadil 10 ½-hodinový pracovný čas; inicioval tiež zavedenie 8-hodinového času. V New Lanark robotníkom zabezpečil jedlo, bývanie, vzdelanie, a zlepšil pracovné podmienky. Ako opatrenie pred pauperizáciou, chudobou a nezamestnanosťou z automatizácie výroby navrhol vedecky riadené, sebestačné a dlhodobo udržateľné robotnícke komúny. Družstevné obce by postupne vstupovali do súťaže so starým režimom. Práca, pôda a kapitál by v družstevnom systéme dokázali vyživiť podľa Owena štvornásobne viac ľudí.[1]

Owenizmus sa spolu s fourierizmom a ikarským hnutím stali prvými populárnymi socialistickými ideológiami. Owen okrem toho, že založil kolóniu New Harmony, inšpiroval zakladanie ďalších kolónií v USA (Forestwille, Franklin, Kendal, Hunt, Yellow Springs, Nashoba, Haverstraw, Forestville, Blue Spring, Valley Forge, Goose Pond, Promisewell), Spojenom kráľovstve (Spa Fields, Orbitson, Ralahine, Queenwood Farm) a Kanade (Maxwell). V práci Owena pokračovali aj jeho synovia, predovšetkým Robert Dale Owen, ktorý v Indiane presadil zákon o štátnom školskom systéme.

Filozofické, ekonomické a pedagogické postoje

upraviť

Filozofické a pedagogické postoje publikoval v článkoch, spisoch, prejavoch, či už v rámci svojho časopisu The Crisis (1832), či v rozsiahlych knižných dielach. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria O novom pohľade na spoločnosť alebo eseje... (1813; o princípe formovania ľudského charakteru), Správa o priebehu verejných zhromaždení (1823, o činnosti továrne New Lanark), Výklad zásad a plánov na vybudovanie svojpomocných osád v tuzemsku (1841; návod na budovanie utopických komunít) a Kniha o novom mravnom svete (1842).

V Owenovom odkaze, ktorý je viazaný na jeho život, môžeme nájsť tri vývojové fázy: filantropickú, komunisticko-družstevnú, mystickú (konvertovanie na spiritualizmus). Owen takmer necituje filozofov a svoje myšlienky formuje ako originálne postoje.[1]

Lukáš Perný v knihe Utopisti, vizionári sveta budúcnosti zdôrazňuje, že Owenova filozofia dejín je optimistická, nakoľko verí, že univerzálna harmónia (utópia) je historickou nutnosťou. Doterajšie dejiny ľudstva, sú podľa Owena dejiny omylov a považuje ich za nerozumné obdobie ľudskej existencie. To, že sa hromadil omyl za omylom, Owen dokladá dobovými dokumentami, štatistikami a citáciami o biede, chudobe a úpadku.[1]

Owen je principiálny pacifista, komunitarista, odmieta individualizmus a súkromno-vlastnícky egoizmus. Zdôrazňuje, že spravodlivá spoločnosť musí byť usporiadaná tak, aby rozvoj výrobných síl opierajúcich sa o vedu bol využitý pre celospoločenské blaho.[1] Charakter človeka je pre Owena výsledkom predispozícií a pomerov (prostredia), teda základom jeho tézy je, že človek je determinovaný prostredím (je jeho pasívnym produktom). Charakter človeka je teda produktom z jednej strany vrodených predispozícií a zo strany druhej okolností, ktoré ho obklopujú. Ak sa nezmení prostredie, teda materiálne a duchovné podmienky rozvoja, nezmení sa ani človek. Zlé spoločenské zriadenie je preto dôsledkom nesprávnej výchovy a zlého utvárania charakteru človeka. Navrhuje spoločnú výchovu detí, kde sa k nim bude pristupovať s rovnakou starostlivosťou, láskavosťou, pozornosťou, bez akejkoľvek privilegovanosti na základe majetku. Owen sa usiloval o pedagogickú reformu v troch rovinách: na úrovni komunity pri fabrike New Lanark, na úrovni komunistických kolónií (New Harmony) a na úrovni celokrajinných reforiem. Owen požadoval zavedenie všeobecnej školskej povinnosti a národného školstva. Zákon bol vydaný až po Owenovej smrti v roku 1870.[1]

Bibliografia

upraviť

Najvýznamnejšie autorove diela

upraviť
 • O novom pohľade na spoločnosť alebo eseje (1813; o princípe formovania ľudského charakteru),
 • Výklad zásad a plánov na vybudovanie svojpomocných osád v tuzemsku (1841; návod na budovanie utopických komunít)
 • Kniha o novom mravnovm svete (1842)

Preložené výbery z diela v českom a slovenskom jazyku a literatúra o autorovi

upraviť
 • ČERVINKA, František. Kdo je Robert Owen. Praha : Orbis, 1949[4]
 • OWEN, Robert. Vybrané spisy. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1960[2]
 • OWEN, Robert. Pedagogické spisy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1960[6]
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtech, HANZEL, Lev. Utopisti. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1961[3]
 • OWEN, Robert. Robert Owen a jeho pedagogické názory. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983[5]
 • NIKODYM, Tomáš. Z knihovničky utopického socialismu. Praha : Ludwig von Mises Institut, o. s., 2014
 • BLAHA, Ľuboš. Dejiny politického myslenia v 19. storočí. Trnava : UCM, 2017
 • PERNÝ, Lukáš. Utopisti. Vizionári sveta budúcnosti: Dejiny utópií a utopizmu. [s.l.] : Matica slovenská, 2020[1]

Referencie

upraviť
 1. a b c d e f g PERNÝ, Lukáš. Utopisti. Vizionári sveta budúcnosti: Dejiny utópií a utopizmu. [s.l.] : Matica slovenská, 2020-08-01. Google-Books-ID: ASrwDwAAQBAJ. Dostupné online. ISBN 978-80-8128-257-7. S. 227-258.
 2. a b OWEN, Robert. Vybrané spisy. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1960
 3. a b ZAMAROVSKÝ, Vojtech, HANZEL, Lev. Utopisti. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1961
 4. a b ČERVINKA, František. Kdo je Robert Owen. Praha : Orbis, 1949
 5. a b OWEN, Robert. Robert Owen a jeho pedagogické názory. Praha : SPN, 1983
 6. a b OWEN, Robert. Pedagogické spisy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1960
 7. TERAZ.SK. Britský utopický socialista Robert Owen sa narodil pred 250 rokmi [online]. TERAZ.sk, 2021-05-14, [cit. 2021-05-14]. Dostupné online.
 8. PERNÝ, Lukáš. Triumvirát utopického socializmu: Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen. In: D2, 2019
 9. PERNÝ, Lukáš. Robert Owen, jeho pedagogická koncepcia a filozofické postoje. [[1]]. Dostupné online [cit. 2021-05-14]. (po anglicky)

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Robert Owen

Externé odkazy

upraviť
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.