Románi sú skupina národov hovoriaca románskymi jazykmi. Žijú napr. v Taliansku, Španielsku, Portugalsku.