Románi sú skupina národov (etnikum) hovoriaca románskymi jazykmi. Žijú napr. v Taliansku, Španielsku, Portugalsku.