Rovnobežnosť

Dve priamky sú navzájom rovnobežné ak ležia v jednej rovine a nemajú spoločný bod.

Priamka je s rovinou rovnobežná ak s ňou nemá spoločný žiaden bod.

Dve roviny sú navzájom rovnobežné ak nemajú spoločný žiaden bod.

Dve osové telesá v priestore sú navzájom rovnobežné, keď ich osi ležia v jednej rovine a nemajú žiaden spoločný bod (nemajú priesečník).

Pozri ajUpraviť