Rovnovážny stav stav je taký, do ktorého spontánne prechádza fyzikálny systém za dostatočne dlhý čas pri jeho izolácii od vonkajšieho prostredia. Jeden z postulátov termodynamiky hovorí, že každý systém dosiahne rovnovážny stav.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.