Betonárska výstuž

(Presmerované z Roxor)

Betonárska výstuž, betonárska oceľ alebo oceľové prúty, hovorovo roxoroceľové tyče obyčajne kruhového prierezu, ktoré sa vkladajú do betónu, s cieľom zvýšiť jeho nosnosť a zlepšiť mechanické vlastnosti. Betón zosilnený výstužami sa označuje ako železobetón. Podmienkou vytvorenia železobetónu je zaistenie súdržnosti medzi výstužou a betónom. Pre zvýšenie súdržnosti sa na betonárskych výstužiach používajú výstupky, ktoré zvyšujú vzájomnú plochu kontaktu betónu a oceľových výstuží.

Betonárske výstuže B500 s typickým vrúbkovaním.

Iné projekty

upraviť