Rozlišovacia schopnosť

Rozlišovacia schopnosť alebo nepresne rozlíšenie môže byť:

 • vo fyzike: minimálny rozdiel hodnôt sledovanej veličiny, ktorý je určité zariadenie ešte schopné rozlíšiť, pozri rozlišovacia schopnosť (fyzika)
 • vo fotografii:
  • schopnosť fotografického objektívu alebo fotograficky citlivej vrstvy zaznamenávať podrobnosti v obraze, najčastejšie udávaná počtom čiar rozlíšiteľných na dĺžke 1 mm, pozri rozlišovacia schopnosť (objektív, film)
  • pri digitálnom fotoaparáte: maximálny počet pixelov zosnímateľných snímačom fotoaparátu, udáva sa v celkovom počte pixelov napr. 1280x1024 pixelov je 1.3 Mpix (megapixela), pozri rozlišovacia schopnosť (digitálny fotoaparát)
 • v informatike:
  • pri analógových zariadeniach: pomer veľkosti najmenšej rozlíšiteľnej či rozlišovanej hodnoty premennej k rozsahu premennej
  • pri digitálnych zariadeniach: obrátená hodnota rozsahu digitálnej informácie
  • pri monitoroch: maximálny počet pixelov zobraziteľných na monitore počítača, udáva sa v rastri (násobku) pixelov napr. 1024x768, 1280x1024…, pozri rozlišovacia schopnosť (monitor)
  • pri tlačiarni:
   • počet bodov (dots) na palec (inch), ktoré dokáže vytlačiť počítačová tlačiareň, udáva sa v rastri (násobku bodov – dots), jednotka dpi (dots per inch) napr. 600x1200 dpi, pozri dots per inch
   • pre staršie typy ihličkových tlačiarní: počet riadkov (lines), ktoré sa dajú vytlačiť na palec dĺžky, udáva sa v lpi (lines per inch) napr. 30 lpi, pozri lines per inch
  • pri skeneri: počet bodov (dots), ktoré dokáže zosnímať skener na palec dĺžky (inch), udáva sa v rastri (násobku bodov – dots), jednotka dpi (dots per inch) napr. 600x1200 dpi, pozri dots per inch
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.