Rozprávka

neveršovaný epický literárny žáner

Rozprávka (nesprávne alebo zastarano alebo nárečovo: pohádka[1][2][3]) je krátky prozaický, zriedkavo veršovaný útvar, spravidla vymyslený príbeh, ktorý má za cieľ poučenie a pobavenie čitateľov alebo poslucháčov.

Podľa autorstva ich delíme na ľudové a autorské (rozprávkar). Ľudové rozprávky sú ľudovej slovesnosti a patria k najstarším a najrozšírenejším formám ústnej slovesnosti. Majú najrozmanitejší obsah v závislosti na dobe a spôsobe života. Každý národ, ale aj menšie socioskupiny odrážali svoj spôsob života, vzťahy, dobro a zlo, lásku a nenávisť atď. vo fiktívnom či fantastickom príbehu, satiricky alebo humorne, kde hrdinovia prekonali útlak, biedu a chudobu a svojou dobrosrdečnosťou a mravnosťou víťazia nad zlom, úkladmi ľudí, drakov, šarkanov a iných tvorov.

Rozprávka má za cieľ poučenie a pobavenie čitateľov alebo poslucháčov, preto sú spravidla nadčasové a mimo konkrétny priestor:

Bola raz…, kde bolo tam bolo…, a pod.

Rozdelenie upraviť

  • Umelá
  • Ľudová

Autori a zberatelia rozprávok, rozprávkové súbory upraviť

Slovenskí:

Českí:

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Rozprávka
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Rozprávka

Zdroje upraviť

  1. pohádka. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 500.
  2. pohádka. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 162.
  3. pohádka. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0900-6. S. 907.