Rozsah pojmu alebo extenzia pojmu je významový konštituent pojmu, ktorý sa týka všetkých prvkov určitej množiny.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.