Rudolf Mock (* 28. december 1943, Bratislava – † 22. august 1996, Modrý Kameň) bol slovenský geológ, paleontológ, vysokoškolský pedagóg a horolezec.

Rudolf Mock
slovenský geológ
Narodenie28. december 1943
Bratislava
Úmrtie22. august 1996 (52 rokov)
Modrý Kameň
Alma materUniverzita Komenského

Životopis upraviť

Študoval na gymnáziu v Bratislave, ktoré ukončil maturitou v roku 1961. Následne pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Už ako univerzitný študent bol členom československého horolezeckého reprezentačného družstva[1]. Po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1966 nastúpil na Katedru geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského ako asistent a od roku 1969 ako odborný asistent. V roku 1971 získal titul RNDr.

Na radu profesora Andrusova sa venoval na Slovensku dovtedy nie veľmi známemu výskumu fosílnej fauny konodontov, čo využil pri zónovaní triasu a riešení paleogeografických problémov. V roku 1973 spolu s Heinzom Kozurom publikoval nové stratigrafické informácie o meliatskej jednotke, vtedy radenej ku gemeriku a preukázal tiež existenciu silického príkrovu[1]. Pokračovanie výskumov viedlo k zisteniu, že meliatska jednotka je subdukčnou melanžou po uzavretí triasového oceánu, ktorý subdukoval v jure pri kimérskej kolízií. Objav tzv. Meliatskeho oceánu podstatne zmenil chápanie vzniku Vnútorných Západných Karpát. Tento fakt bol o to významnejší, že predchádzal jeho objaveniu v podstatne lepšie prebádaných Východných Alpách. Mock sa tiež podieľal aj na vymedzovaní pokračovania meliatskej jednotky v alpskej oblasti. Charizmatickým spôsobom prednášania, otvorenosťou a komunikatívnosťou vzbudzoval veľké sympatie študentov. Vychoval viac ako 20 diplomantov, z ktorých viacerí sa stali elitou jednej generácie slovenskej geológie[2].

V rokoch 1990 – 1994 vykonával funkciu vedúceho Katedry geológie a paleontológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Účastnil sa viac než 13 expedícií do krajín Ázie, Severnej Afriky, ale aj na Sicíliu či Island. Aktívne spolupracoval na výrobe filmov z týchto ciest. Ako predseda komisie na ochranu geologických javov SZOPK sa podieľal na zlepšení ochrany viacerých geologických objektov na Slovensku. V roku 1994, kvôli dezilúzií z pomerov v školstve odišiel z Prírodovedeckej fakulty, kde až do roku 1996 pôsobil iba ako externý pracovník. Dva semestre externe prednášal na univerzite v rakúskom Innsbrucku[1]. Bol autorom alebo spoluautorom vyše 60 vedeckých publikácií, z ktorých bolo 25 uverejnených v zahraničných odborných časopisoch[2].

Tragicky zahynul pri výškových prácach na kostole v Modrom Kameni 22. augusta 1996.

Významné práce upraviť

Publikoval viac než 60 vedeckých prác.[3] Medzi najvýznamnejšie patria:

  • Kozur, H., Mock, R., 1973: Zum Alter und zur tektonischen Stellung der Meliata-Serie der Slowakischen Karstes. Geol. zborník, 24, 2, 365 - 374.
  • Mock, R., 1980: Triassic of the West Carpathians. Abh. Geol. B.-A., 35, 129-144.
  • Mišík, M., Jablonský, J., Mock, R., Sýkora, M., 1981: Kongomerate mit exotischen Material in dem Alb der zentralen Westkarpaten päleogeographische und tektonische Interpretation. Acta Geologica et Geographica Universitatis Comeniae, Geologica, 37, 5-55.
  • Dieška, I., Širl, V., Šišovská, B., a kol., 1989: Horolezectvo : encyklopédia. 1. vyd. Bratislava, Šport, 354 s. (v spoluautorstve)
  • Rakús, M., Mišík, M., Michalík, J., Mock, R., Ďurkovič, T., Koráb, T., Marschalko, R., Mello, J., Polák, M. a Jablonský, J., 1990: Paleogeographic development of the West Carpathians: Anisian to Oligocene. In: Rakús, M., Dercourt, J. & Nairn, A. E. M. (Eds.): Evolution of the Northern margin of Tethys, Vol. II. IGCP Project No. 198. Mémoires de la Société géologique de France, Paris, Nouvelle Série No. 154 (III), Occasional publication ESRI, New Series No.5, 39-62.

Ocenenie upraviť

Je po ňom pomenovaná ulica v Bratislavskej Mlynskej doline.

Referencie upraviť

  1. a b c Mišík, M., Aubrecht, R., 1996, Pamiatke doc. RNDr. Rudolfa Mocka, CSc. Mineralia Slovaca, Geo vestník 6, 28, s. 15.
  2. a b Hudecová, M. Rudolf Mock, osobnosti geológie [online]. infovek.sk, [cit. 2012-01-31]. Dostupné online. Archivované 2015-09-24 z originálu.
  3. SGS. Rudolf Mock [online]. geologickaspolocnost.sk, [cit. 2024-01-18]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť