Runy (germánske písmo)

Runy alebo runové písmo je starogermánske hranaté písmo. Predpokladá sa, že vzniklo v 1. storočí odvodením od rímskeho písma (alebo gréckeho, etruského). Často sa vytesávali do kameňa (runové kamene) alebo ryli do dreva, zbraní a ozdôb. Písmo bolo vokalizované, jedna runa bola samohláska alebo spoluhláska. Rozlišujú sa dva runové rady, runové abecedy: 1. starší futhark alebo celogermánsky futhar (roky 200 až 800) mal 24 písmen a 2. mladší futhark, severský futhark (roky 800 až 1050) so 16 písmenami. Anglosaská runová abeceda z 9. storočia mala 33 znakov. Vo Švédsku vznikli aj runy s bodkami (stungnar rúnir). Od 10. storočia sa runové písmo používalo iba v Škandinávii.[1][2]

List z diela Codex Runicus, ide o dánsku zbierku zákonov z 13. storočia v runovom písme.

Najviac runových nápisov sa našlo vo Švédsku, viac ako tritisíc. Najstaršie runy vo Švédsku pochádzajú z 3. storočia a našli sa v hrobe blízko obce Stenkyrka na ostrove Gotland.[3]

V minulosti aj v súčasnosti sa runám pripisuje magický význam[4]. Runy sa našli aj na území osídlenom slovanskými kmeňmi.[5]

Starší futhark upraviť

  f       u       þ       a       r       k       g       w    
  h   n   i   j   ï   p   z   s
  t   b   e   m   l   ŋ   d   o

Referencie upraviť

  1. KRUPA, Viktor; GENZOR, Jozef. Písma sveta. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1989. 358 s. (Malá moderná encyklopédia.) ISBN 80-215-0011-5. S. 269.
  2. runové písmo. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1986. 1032 s. (Encyklopédie Obzoru.) S. 760.
  3. JANSSON, Sven Birger Fredrik. Runes in Sweden. [s.l.] : Royal academy of letters history and antiquities : Central board of national antiquities, 1987. 187 s. ISBN 978-91-7844-067-2.
  4. Runic magic [online]. Nationalmuseet i København, [cit. 2020-02-07]. Dostupné online. (po anglicky)
  5. MACHÁČEK, Jiří, et al. Runes from Lány (Czech Republic) - The oldest inscription among Slavs. A new standard for multidisciplinary analysis of runic bones. Journal of Archaeological Science, marec 2021, roč. 127. ISSN 0305-4403. DOI10.1016/j.jas.2021.105333.

Iné projekty upraviť