Ruská filozofia je filozofia ruského národa, súčasť európskej filozofie so silnou náboženskou tradíciou (pravoslávie) a výrazným zastúpením marxistickej filozofie (pozri: sovietska filozofia); sebareflexívna súčasť ruskej kultúry.

V 10. stor. - 17. stor. sa ruské filozofické myslenie vyvíjalo v podmienkach feudalizmu, keď sa predstavy o človeku a svete zlaďovali s náboženstvom.

Pred zavedením kresťanstva (10. stor.) dominoval na Rusi pohanský svetonázor, úzko spätý so zbožštením prírodnych síl. Po Októbrovej revolúcii postupne ruská filozofia z veľkej časti ustrnula alebo sa premenila na stranícku doktrínu.

Smery, prúdy, školy Upraviť

Pozri aj Upraviť

Zdroje Upraviť

Ďalšia literatúra Upraviť

  • PRUŽINEC, Tomáš: Viviparia ruskej personalistickej filozofie. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2018. ISBN 978-80-8198-024-4.
  • PRUŽINEC, Tomáš - GALLO, Ján: Berďajev - Frank - Iľjin. Traja myslitelia ruskej personalistickej filozofie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISBN 978-80-558-1283-0.
  • FLOROVSKIJ, Georgij Vasiljevič. Cesty ruské teologie. Preklad Iveta Juranová. Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2015. 679 s. (Studie; zv. XXXIII.) ISBN 978-80-7412-165-4.
  • JAKOVENKO, Boris Valentinovič. Dějiny ruské filosofie. Preklad Ferdinand Pelikán. Praha : Slovanský ústav, 1939. 562 s. (Rukověti Slovanského ústavu v Praze; zv. IV.)
  • LOSSKIJ, Nikolaj Onufrijevič. Dějiny ruské filosofie. Preklad Alan Černohous. Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 663 s. (Studie; zv. 17.) ISBN 80-86715-26-4.
  • MEŇ, Alexander. Ruská náboženská filozofia. Preklad Ján Komorovský. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2005. 231 s. (Filozofia do vrecka.) ISBN 80-7149-742-8.