Ruténium

chemický prvok s protónovým číslom 44

Ruténium (Ruthenium – lat. Ruthenia = Rus(ko)) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Ru a protónové číslo 44. Ruténium bolo objavené roku 1844. Je to ušľachtilý, pomerne tvrdý aj keď krehký kov, elektricky aj tepelne stredne dobre vodivý. Spoločne s ródiom a paládiom patrí do tzv. triády ľahkých platinových kovov. V prírode sprevádza platinové kovy, hlavné náleziská sú na Urale a v Amerike.

Ruténium
(ruthenium)
technécium ← ruténium → ródium
Fe

Ru

Os
44
Periodická tabuľka
5. perióda, 8. skupina, blok d
platinové kovy, prechodné prvky, kovy
Vzhľad
striebrobiely kov
ruténium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 101,07 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Kr] 4d7 5s1
Atómový polomer 134 pm
Kovalentný polomer 146 pm
Kovový polomer 134 pm
Iónový polomer
pre: Ru4+
67 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 2,3 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 710,2 kJ.mol−1
2: 1 620 kJ.mol−1
3: 2 747 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) III, IV, VI, VIII
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 12,45 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 2 607 K)
10,65 kg·dm−3
Teplota topenia 2 607 K (2 333,85 °C)
Teplota varu 4 423 K (4 149,85 °C)
Sk. teplo topenia 38,59 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 591,6 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 24,06 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 2 588 2 811 3 087 3 424 3 845 4 388
Iné
Kryštálová sústava hexagonálna
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 71 nΩ·m
Tep. vodivosť 117 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 6,4 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 5 970 m·s−1
Youngov modul 447 GPa
Pružnosť v šmyku 173 GPa
Objemová pružnosť 220 GPa
Poissonovo č. 0,30
Tvrdosť (Mohs) 6,5
Tvrdosť (Brinell) 2 160 MPa
Reg. číslo CAS 7440-18-8
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
96Ru 5,52 % stabilný s 52 neutrónmi
 97Ru synt. 2,9 d. ε
γ
-
0,215
97Tc
98Ru 1,88 % stabilný s 54 neutrónmi
99Ru 12,70 % stabilný s 55 neutrónmi
100Ru 12,60 % stabilný s 56 neutrónmi
101Ru 17,00 % stabilný s 57 neutrónmi
102Ru 31,60 % stabilný s 58 neutrónmi
 103Ru synt. 39,26 d. β
γ
0,226
0,497
103Rh
104Ru 18,70 % stabilný s 60 neutrónmi
 105Ru synt. 373,59 d. β 3,54 106Rh
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému ruténium.

Chemicky je veľmi odolný a najlepšie ho prevedieme do roztoku po oxidačnom alkalickom tavení s hydroxidom a peroxidom sodným.

Využitie

upraviť

Menšie množstvá ruténia sa niekedy legujú do zliatin s platinou a paládiom pre zvýšenie ich tvrdosti a mechanickej odolnosti. Pridanie malého množstva ruténia do titánových zliatin podstatným spôsobom zvyšuje ich odolnosť voči korózii. Zliatina platiny s 5% prímesou ruténia sa používa na výrobu luxusných náramkových hodiniek s maximálnou odolnosťou voči mechanickému alebo chemickému poškodeniu.

Katalyzátory na báze oxidu ruténia úspešne odstraňujú sírovodík z ropy a ropných produktov.

V poslednej dobe sa vo farmaceutickom priemysle intenzívne skúmajú komplexné zlúčeniny ruténia, ktoré sa môžu stať základom veľmi účinných cytostatík.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému ruténium