Rutherfordium

chemický prvok s protónovým číslom 104

Rutherfordium, číta sa [radford-], (lat. rutherfordium), staršie kurčatovium (Ku), je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Rf a protónové číslo 104. Je to v poradí 12. transurán a prvý transaktinoid, silno rádioaktívny kovový prvok, pripravovaný umelo v jadrovom reaktore alebo urýchľovači častíc.

Rutherfordium
(rutherfordium)
lawrencium ← rutherfordium → dubnium
Hf

Rf
 
104
Periodická tabuľka
7. perióda, 4. skupina, blok d
prechodné prvky, transurány, kovy
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť (261,11) g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Rn] 5f14 6d2 7s2
Chemické vlastnosti
Oxidačné číslo(a) IV
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Iné
Reg. číslo CAS 53850-36-5
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 255Rf synt. 1,68 s. SF 52%
α 48%

8,81
241No
 257Rf synt. 4,7 s. α 8,90 253No
 259Rf synt. 3,2 s. α 92%
SF 8%
8,87 255No
 261Rf synt. 65 s. α 80%
SF 20%
8,28 257No
 263Rf synt. ~10 min. SF
α

7,90
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému rutherfordium.

Je to rádioaktívny kovový prvok, ktorý doposiaľ nebol izolovaný v dostatočne veľkom množstve, aby bolo možné určiť všetky jeho fyzikálne konštanty. Pri svojej polohe v periodickej tabuľke by svojimi vlastnosťami mal pripomínať hafnium.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému rutherfordium