Ryby

rozlišovacia stránka

Ryby môže byť:

 • ako taxón v zoológii:
  • slovenský názov bývalého (z dnešného pohľadu neprirodzeného) taxónu Pisces, ktorý mával v literatúre niektorý z týchto významov:
   • všetky stavovce okrem štvornožcov, iné slovenské názvy: rybovité stavovce, plutvovce [1][2](v dávnejšej minulosti do takto definovaného Pisces niekedy patrili buď aj kopijovce alebo aj veľryby a sirény)[3], pozri ryby (v najširšom zmysle)
   • zriedkavo: všetky stavovce okrem štvornožcov, mihúľ, sliznatiek a konodontov (inými slovami: všetky čeľustnatce v širšom zmysle okrem štvononožcov, ešte inak povedané: všetky čeľustnatce okrem štvornožcov plus ostrakodermy)[4][5], pozri čeľustnaté ryby a štítovce
   • všetky čeľustnatce (=stavovce bez bezčeľustnatcov) okrem štvornožcov, iné slovenské názvy: čeľustnaté ryby, plutvovce[6][7][8] (v dávnejšej minulosti boli z takto definovaného Pisces občas vylúčené aj dvojdyšníky (Dipnoi) [9]), pozri čeľustnaté ryby
   • iný názov taxónu Osteichthyes [7][10][11]- pozri nižšie
   • v 2. pol. 18. stor.: taxón zodpovedajúci dnešnému taxónu Osteichthyes (v tradičnom ponímaní, čiže bez štvornožcov) okrem jeseterov (Chondrostei) a čertotvarých (Lophiiformes) a prípadne okrem ihlotvarých (Sygnathiformes) a štvorzubcotvarých (Tetraodontiformes)[12][13][14], pozri napr. pod ryby (Osteichthyes)
  • slovenský názov taxónu Osteichthyes (iný názov: Pisces), a to väčšinou v tradičnom ponímaní, čiže bez štvornožcov, iné slovenské názvy: kostnaté ryby (v širšom zmysle), pravé ryby, pozri ryby (Osteichthyes)
  • slovenský názov taxónu Teleostomi, a to väčšinou v tradičnom ponímaní, čiže bez štvornožcov, iné slovenské názvy: koncoúste, koncoústne ryby[15], pozri koncoúste
  • slovenský názov taxónu Acanthopterygii, iné slovenské názvy: lúčoplutvovce, lúčoplutvé ryby, pozri lúčoplutvovce
 • súhvezdie (lat. Pisces), pozri Ryby (súhvezdie)
 • astrologické znamenie (lat. Pisces), pozri Ryby (znamenie)
 • slovenský názov maďarskej obce Ipolyszög, synonymum: Ryby, pozri Ryba (Maďarsko)

Ryba môže byť:

 • v zoológii: príslušník taxónu (resp. bývalého taxónu) ryby - pozri vyššie
 • v bežnom jazyku:
  • permanentne vodný stavovec plávajúci pomocou plutiev a dýchajúci celoživotne žiabrami, v užšom zmysle len ak má šupiny, čiže zo zoologického hľadiska plutvovec v širšom či užšom zmysle (porov. aj vyššie) [16][17][18], pozri plutvovce (alebo pozri priamo ryby (v najširšom zmysle) a čeľustnaté ryby)
  • historicky: voľné označenie niektorých vodných živočíchov (popri plutvovcoch to boli napr. veľrybotvaré cicavce, chobotnice, sépie a pod.)[19][20][21]
 • podľa zákona o rybárstve: vodný stavovec dýchajúci žiabrami, kruhoústnica (bezčeľustnatec) alebo planktonický či bentický bezstavovec žijúci vo vode[22]
 • symbol raných kresťanov, pozri ryba (symbol)
 • človek narodený v astrologickom znamení Ryby, pozri Ryby (znamenie)
 • slovenský názov maďarskej obce Ipolyszög, synonymum: Ryba, pozri Ryba (Maďarsko)
 • v typografickom slangu: tlačová chyba[23]
 • planétka, pozri 2523 Ryba
 • rybník v Česku v obci Zelenecká Lhota v okrese Jičín, pozri Ryba (rybník)
 • priezvisko, napr.:

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
 1. BREHM, A. E. Život zviera 2. 1971. S. 20 a nasl.
 2. Eschmeyer, W.N. & Fong, J.D. 2011. Pisces. In Z.-Q. Zhang (ed.), Animal biodiversity. Zootaxa 3148, 2011 [1]
 3. Pozri zdroje uvedené v článku ryby (v najširšom zmysle)
 4. NOSEK, A. Ryby mořské a sladkovodní. Praha, 1909 [2] S. 5
 5. WOODWARD, A. S. et al. Catalogue of the fossil fishes in the British Museum (Natural History), Cromwell Road, S.W 1889 a nasl. [3]
 6. BUMMERL, J. Biológia 1. Bratislava: Príroda. 1984. S. 173
 7. a b ryby. In: Encyklopédia Slovenska S.
 8. krishna's Chordata. [s.l.] : Krishna Prakashan Media. 492 s. Dostupné online. S. 127.
 9. LANKESTER, E. R. Notes on the Embryology and Classification of the Animal Kingdom: comprising a Revision of Speculations relative to the Origin and Significance of the Germ-layers. Quart. J. Microsc. Sci. (N.S.) 17. 1877. str. 451-452 [4]
 10. BRTEK, Ľubomír. Veľká kniha živočíchov : hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce. 3. nezmenené. vyd. Bratislava : Príroda, 1997. 345 s. ISBN 80-07-00990-6. S. 22.
 11. GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 3., přepracované. vyd. Praha : Academia, 2018. 693 s. ISBN 978-80-200-2702-3. S. 260.
 12. NOSEK, A. Ryby mořské a sladkovodní. Praha, 1909 [5] S. 4
 13. Linné, C. Systema Naturae. Tomus I., ed. 12 1766 [6]
 14. Linnaeus, C. Systema naturae, Tomus I, ed. 10. Holmiae, Laurentii Salvii 1758 [7]
 15. MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
 16. ryba. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 17. ryba. In: Slovník spisovného jazyka českého [8]
 18. ryby. In: Pyramída
 19. ryba; černidlový. In: Historický slovník slovenského jazyka (Uvádzajú sa ako príklady rýb osmonoh a sépia)
 20. SAINSBURY, M. Fishy business. 213 [9]
 21. Fisch. In: ADELUNG. Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Band 2. Leipzig 1796, S. 167.
 22. zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 23. ryba. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.