Sídlisko (komplex budov)

Sídlisko je komplex obytných budov s občianskou vybavenosťou.[1] Sídliská boli stavané za účelom poskytnutia rýchleho a lacného bývania pre veľké množstvo ľudí. Pojem „sídlisko“ sa obvykle používa pre ucelené a centrálne naplánované mestské štvrte s prevažne obytnou funkciou, a väčšinou v kontexte výstavby z čias socializmu. Sídliská sú obvykle tvorené viacpodlažnými bytovými domami, avšak súčasťou sídlisk môžu byť aj rodinné domy.

Sídlisko III v Prešove.
Sídlisko Ťahanovce v Košiciach.

Prvé centrálne plánované štvrte s obytnou funkciou sa na území Slovenska stavali už na prelome storočí, obvykle ako ubytovanie pre robotníkov – ako napríklad bratislavský Zehnhaus z roku 1902[2]. Najväčší rozmach sídliskovej výstavby ale prišiel až po druhej svetovej vojne. Spočiatku sa stavali tehlové sídliská, často v štýle socialistického realizmu, ale od roku 1955 sa na Slovensku začali objavovať aj prvé panelové domy[3], a až do roku 1990 sa postupne stali výlučným spôsobom masovej bytovej výstavby.

Primárnou funkciou sídlisk bola obytná funkcia. Kvôli finančným a technickým problémom počas výstavby, sídliskám – najmä tým novším – často chýbala občianska vybavenosť napriek tomu, že obvykle bola súčasťou pôvodných projektov. Kvôli tomu si sídliská vyslúžili ľudové pomenovanie „nocľahárne“.

Keďže väčšina Slovenska bola urbanizovaná počas socialistického režimu, sídliská dodnes tvoria významnú časť veľkých miest na Slovensku, avšak od čias ich výstavby sa ich podoba výrazne zmenila pod vplyvom zatepľovania budov, zahusťovania výstavby alebo iných zásahov.

Referencie upraviť

  1. sídlisko“. In: Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X (autorský kolektív: J. Doruľa, J. Kačala, M. Marsinová, I. Masár, Š. Michalus, Š. Peciar, M. Pisárčiková, M. Považaj, V. Slivková, E. Smiešková, E. Tibenská, M. Urbančok)
  2. KLIVO. Kolónia Zehnhaus v Bratislave [online]. 2010-07-14, [cit. 2022-08-07]. Dostupné online.
  3. S.R.O, Global24. Najstarší panelák na území bývalého Československa stojí v Bratislave [online]. Bratislava24.sk, [cit. 2022-08-07]. Dostupné online.