Sídlisko (komplex budov)

Sídlisko je zoskupenie viacerých obytných budov do jedného administratívneho celku. Tento spôsob delenia obcí je používaný v mestách. Sídliská boli vyrobené za účelom poskytnutia rýchleho a lacného bývania. Na sídliskách sú väčšinou ulice s bytovkami, ale niekedy sa na sídliskách dokážu ocitnúť aj ulice alebo častí ulíc ktoré majú obytné domy. Pod pojmom „sídlisko“ si väčšinou ľudia predstavujú bytovky.