Síran sodný

chemická zlúčenina

Síran sodný je biela tuhá kryštalická anorganická zlúčenina so vzorcom Na2SO4, pričom môže taktiež existovať vo forme niekoľkých hydrátov. Využíva sa najmä pri výrobe čistiacich látok, výrobe buničiny, ale aj v potravinárstve pod E číslom E514.

FormyUpraviť

  • Bezvodý síran sodný - dá sa využiť na absorbciu vody, napríklad pri sušení iných látok
  • Heptahydrát - vzácna, metastabilná forma síranu sodného, ktorá vzniká náhlym schladením nasýteného roztoku pri 40 °C[1][2]
  • Oktahydrát - podľa výskumu uverejneného v žurnále americkej chemickej spoločnosti sa podarilo oktahydrát síranu sodného pripraviť vysokotlakovou kryštalizáciou pri tlaku 1,54 GPa[3]
  • Dekahyrát - minerál mirabilit, často sa používa v chemickom priemysle

Chemické vlastnosti a reaktivitaUpraviť

Podobne ako aj ostatné sírany, aj síran sodný reaguje reaguje s bárnatými soľami (bežne napríklad chlorid bárnatý - BaCl2) za vzniku nerozpustného BaSO4. Toto sa využívalo ako klasická kvalitatívna analytická skúška prítomnosti rozpustených síranov. Prebieha nasledovná reakcia:

Na2SO4 + BaCl2 → 2 NaCl + BaSO4

Aj napriek tomu, že síran sodný s väčšinou oxidačných ani redukčných činidiel nereaguje, sa dá za vysokej teploty uhlíkom redukovať na sulfid sodný

Na2SO4 + 2 C → Na2S + 2 CO2

Fyzikálne vlastnostiUpraviť

Zaujímavou fyzikálnou vlastnosťou síranu sodného je jeho rozpustnosť vo vode, ktorá sa prudko zvyšuje až kým roztok nedosiahne teplotu 32,38 °C, kedy dosiahne rozpustnosť 49,7 g/100 cm3. Pri ďaľšom zvýšení teploty rozpustnosť mierne klesne a dalej sa zvyšuje len mierne, čo sa dá vysvetliť tým, že pri tejto teplote dochádza k uvoľneniu kryštálovej vody, čím sa dekahydrát premieňa na bezvodú látku.

VýrobaUpraviť

Z prírodných zdrojovUpraviť

Dve tretiny dekahydrátu síranu sodného sa získavajú z prírodne vyskytujúceho sa minerálu - mirabilitu.

V roku 1990 boli najväčšími producentmi Mexiko a Španielsko, pričom obidva štáty vyprodukovali približne 500 000 ton. Ďaľšími veľkými producentmi boli Rusko, USA a Kanada, ktoré vyprodukovali približne 350 000 ton.[4]

Chemická výrobaUpraviť

H2S04 + 2NaOH = 2H20 + NaS04

ReferencieUpraviť

  1. Thermodynamic Stability of Sodium Sulfate Heptahydrate
  2. Crystallization of sodium sulfate phases in porous materials: The phase diagram Na2SO4–H2O and the generation of stress
  3. In Situ Characterization of Elusive Salt Hydrates—The Crystal Structures of the Heptahydrate and Octahydrate of Sodium Sulfate
  4. SODIUM SULFATE Statistical Compendium