Síran vápenatý

chemická zlúčenina

Síran vápenatý (CaSO4) je biela kryštalická látka. V prírode sa vyskytuje ako minerál anhydrit, prípadne sadrovec (dihydrát síranu vápenatého). Hemihydrát síranu vápenatého je známy ako sadra. V priemysle sa používa v stavebnom priemysle ako prísada do cementov.

Síran vápenatý.

Iné projekty upraviť