Nech

.

Každé prirodzené číslo môže byť zapísané ako súčin prvočísel. Zapíšme teda čísla . Potom čísla P a Q sú súdeliteľné, ak

.

Inak povedané, P a Q majú aspoň jeden spoločný deliteľ okrem čísla 1.

Ak sú čísla nesúdeliteľné, tak nemajú iný spoločný deliteľ než 1.