Súdnosť je schopnosť správne usudzovať, rozvážnosť.

Podľa Immanuela Kanta zložka vedomia, schopnosť usudzovať, súdiť, posudzovať, či niečo zvláštne spadá pod všeobecné pravidlo. Súdnosť je špecifickosť prirodzeného dôvtipu, ktorého nedostatok nemôže nahradiť nijaká škola. Nedostatok súdnosti je hlúposť a táto chyba sa vôbec nedá odstrániť.

Existuje subsumujúca súdnosť, čiže schopnosť rozlíšiť, či niečo podlieha alebo nepodlieha pravidlu, a reflektujúca súdnosť, čiže schopnosť myslieť zvláštne ako obsiahnuté vo všeobecnom. Súdnosť zaujíma miesto medzi umom ako schopnosťou vytvárať pojmy a pravidlá a rozumom ako schopnosťou usudzovať podľa pravidiel.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.