Brandenburské žezlo

Súhvezdie Brandenburské žezlo (lat. Sceptrum Brandenburgi(c)um) zaviedol na nebeskú oblohu pruský astronóm Gottfried Kirch na počesť Brandenburska - kraja, v ktorom žil. Reprezentovalo žezlo, ktoré používala pruská kráľovská rodina Brandenbergovcov. Publikoval ho vo vedeckom žurnále Acta Eruditorum v roku 1688. Nachádzalo sa medzi súhvezdím Eridanus a Zajac. Súhvezdie nebolo všeobecne prijímané, pokúsil sa ho oživiť ešte Johann Elert Bode v prácach z rokov 1782 a 1801 avšak neúspešne.

Bode georgii.jpg