Súmestie alebo konurbácia je komplex niekoľkých miest alebo aglomerácií zrastených do jednej súvisle zastavanej plochy. Na rozdiel od aglomerácie existujú jednotlivé mestá ako samostatné celky a nemusia mať nevyhnutne spoločné zázemie ani jednotné centrum. Takémuto modelu sa hovorí aj polycentrická forma aglomerácie. Spojením niekoľkých konurbácií vzniká tzv. megalopolis alebo megamesto.

Tokio v noci

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť