Sústava súradníc

(Presmerované z Súradnicová sústava)
O podobnom pojme z klasickej mechaniky pozri sústava súradníc (klasická mechanika).

Sústava súradníc (systém súradníc) alebo súradnicová sústava (súradnicový systém) je vzájomne jednoznačné zobrazenie medzi množinou bodov n-rozmerného priestoru a usporiadanou n-ticou skalárov (veličín či čísiel; spravidla reálnych čísiel). Tieto skaláre (pri ktorých záleží na poradí v ktorom sú uvádzané) sa nazývajú súradnice alebo koordináty.

Alternatívne sa (u niektorých typov sústav súradníc) ako sústava súradníc (systém súradníc, súradnicová sústava, súradnicový systém) zvykne nazývať súhrn nejakého základného vzťažného "objektu" (napr. začiatku karteziánskej sústavy súradníc) a n vektorov prislúchajúcich k vyššie uvedeným n súradniciam; tento súhrn sa správnejšie nazýva súradnicový repér.

Základné delenia

upraviť

Delenie 1:

Delenie 2:

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť