Sústava rovníc je sústava tvorená dvoma alebo viacerými rovnicami o dvoch alebo viacerých neznámych, od ktorých sa vyžaduje, aby boli splnené súčasne. Ak sú všetky rovnice sústavy algebrické, sústava sa nazýva algebrická.

Metódy riešenia sústavy rovníc sú rôzne a závisia od rovníc, ktoré tvoria sústavu rovníc. Tieto metódy majú spoločný cieľ - previesť úlohu na riešenie rovnice o jednej neznámej. Často takú rovnicu dostaneme dosadzovacou metódou.

Súvisiace články upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.