Sústava súradníc (klasická mechanika)

Sústava súradníc je súbor telies, ktoré považujeme za nepohyblivé a vzhľadom na ktoré vzťahujeme pohyb ľubovoľného telesa. Sústavu súradníc možno zvoliť ľubovoľnými a nekonečne rozmanitými spôsobmi, takže pohyb telesa vzhľadom na rôzne sústavy je všeobecne rôzny.

Rôzne sústavy súradníc sú rovnocenné a rovnako oprávnené na opis pohybu, ale tie isté fyzikálne javy prebiehajú všeobecne rôzne v rôznych sústavách súradníc, takže existuje možnosť rozlíšiť rôzne sústavy súradníc.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.