SĽUK

profesionálne umelecké teleso na Slovensku

Slovenský ľudový umelecký kolektív alebo SĽUK je profesionálne umelecké teleso na Slovensku.

Slovenský ľudový umelecký kolektív
profesionálne umelecké teleso, pôsobiace v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry
Založenie 1949[1]
Vedúci Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc. - generálny riaditeľ

Doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD. - umelecký vedúci

Kontakt Balkánska 31

853 08 Bratislava

Krajina Slovensko Slovensko
URL http://www.sluk.sk

https://www.facebook.com/sluk.sk

SĽUK bol zapojený do digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska, vzniknutý digitálny obsah je sprístupnený na portáli Slovakiana.

Charakteristika

upraviť

SĽUK nadväzuje na ľudové tradície, umelecky ich spracováva, rozvíja do štylizovaného umeleckého prejavu, ktorý prezentuje prostredníctvom programových predstavení. Celá tvorba SĽUK-u predstavuje kolektívne umelecké výtvory, na ktorých participuje široký okruh spolupracovníkov – skladateľov, choreografov, výtvarníkov, odborných pracovníkov z oblasti folkloristiky, pedagógov a pod. Počas jednotlivých umeleckých období, ktorými SĽUK vo svojom vývoji prešiel, sa na umeleckom profilovaní a smerovaní zúčastňovali významné tvorivé osobnosti.

Zo skladateľov národní umelci Alexander Moyzes (tvorca prvého programu a prvej dramaturgickej línie umeleckej činnosti súboru), Eugen Suchoň, Ján Cikker, ďalej P. Tonkovič, Dezider Kardoš, Július Móži, J. Štelzer, zaslúžilí umelci Tibor Andrašovan, Bartolomej Urbanec a iní. Neskôr sa autorský okruh rozšíril o skladateľov, ktorí boli nositeľmi nových kompozičných pohľadov a prístupov k folklórnemu materiálu. Boli to napríklad zaslúžilý umelec Iľja Zeljenka, Tadeáš Salva, J. Malovec, Igor Bázlik, Hanuš Domanský, Svetozár Stračina a ďalší.

Z umeleckých pracovníkov – choreografov SĽUK-u to boli Š. Tóth, Jaroslav Moravčík, Martin Ťapák alebo zaslúžilý umelec Štefan Nosáľ. Úspechy telesa od začiatkov dodnes sú spojené predovšetkým s choreografickou a režijnou prácou Juraja Kubánku.

Dramaturgia sa pôvodne orientovala na mozaikové programy. V poslednom období na tzv. uzavretú programovú koncepciu. Programy dosiahli široký repertoárový rozsah čo do typov a interpretačného obsadenia. V súčasnosti má SĽUK v repertoári celosúborové, ako aj komorné programy monotematické i tanečne mozaikové aj samostatné programy speváckeho zboru.

SĽUK okrem bohatej domácej produkcie úspešne reprezentoval slovenské ľudové umenie takmer vo všetkých krajinách Ázie, Afriky, Ameriky. Jeho pracovným sídlom bol v minulosti neogotický kaštieľ v bratislavských Rusovciach.

Do SĽUK-u patria tri organizačné zložky:[2]

 • Tanečný súbor
 • Spevácky zbor
 • Ľudová hudba

K SĽUK-u patrí aj reštaurácia a kaviareň, ktorá sídli na rovnakej adrese [3].

Diskografia

upraviť

diskografia nie je úplná

 • Slovenské ľudové - Ľudová hudba SĽUK - Supraphon 03134, EP
 • 1973 Vo víre čardášov - Opus 91 140237, LP (1. strana, 2.strana - Ľudová hudba čs. rozhlasu v Bratislave)[4]
 • 1987 Spevy nášho ľudu - Opus, LP [5]
 • 1997 Zlatá Muzika - Ľudová hudba SĽUK - , CD [6]
 • 1998 Ozveny z hôr a dolín, CD
 • 2002 Najkrajšie slovenské ľudové piesne, SĽUK 1. - Budú hrať, budú hrať - Forza Music, CD FZ-0027-2-331 EAN 8 588002 302022, CD [7]
 • 2002 Najkrajšie slovenské ľudové piesne, SĽUK 2. - O dobrej nálade - Fľaštička, pohárik - Forza Music, CD FZ-0033-2-431 EAN 8 588002 302114, CD
 • 2002 Najkrajšie slovenské vianočné piesne a koledy, SĽUK 3 - Šťastia, zdravia, dlhô žitia, vinšujeme vám - Forza Music, CD FZ-0034-2-431 EAN 8 588002 30212, CD
 • 2003 Najkrajšie slovenské svadobné piesne, SĽUK 4. – Môj vienok zelený - Forza Music, CD FZ-0047-2-431 EAN 8 588002 302299 , CD
 • 2003 Najkrajšie slovenské vianočné piesne a koledy - Dobrý pastier sa narodil - Forza Music, CD FZ-0053-2-431 EAN 8 588002 710070, CD
 • 2004 Najkrajšie detské ľudové pesničky a riekanky, SĽUK 6. – Spievanky, spievanky - Forza Music, CD FZ-0064-2-431 EAN 8 588002 710421, CD
 • 2004 Najkrajšie slovenské vianočné piesne a koledy - Poďme bratia do Betléma - Forza Music, CD FZ-0071-2-431 EAN 8 588002 710605, CD
 • 2005 Najkrajšie slovenské ľudové ľúbostné piesne, SĽUK 8. - Láska, bože, láska - Forza Music, CD FZ-0082-2-431 EAN 8 588002 710841, CD
 • 2006 Najkrajšie slovenské žartovno-posmešnícko-erotické piesne, SĽUK 9. - Pýtala sa Eva Adama - Forza Music, CD FZ-0099-2-431 EAN 8 588003 334183, CD
 • 2006 Najkrajšie z najkrajších, SĽUK 10. - Forza Music, CD FZ-0109-431 EAN 8 588003 334312, 2CD
 • 2006 Výber najkrajších vianočných piesní - Daj Boh šťastia tejto zemi - Forza Music, CD FZ-0110-2-431 EAN 8 588003 334329, CD
 • 2007 Slovenská ľudová tanečná hudba, SĽUK 12 - Forza Music, CD FZ-0125-2-431 EAN 8 588003 334466, CD
 • 2007 Najkrajšie slovenské vianočné piesne a koledy - O Ježišku roztomilý - Forza Music, CD FZ-0132-2-431 EAN 8 588003 334527, CD
 • 2008 Nejkrásnější slovenské lidové - Warner Music EAN 5051865077923, CD

Literatúra

upraviť

Kompilácie

upraviť

Referencie

upraviť

Externé odkazy

upraviť