SRAM (Static Random Access Memory) je RAM, ktorá uchováva údaje v registroch pozostávajúcich z preklápacích (klopných) obvodov, elektrické napájanie pre uchovanie údajov musí byť trvalé, na rozdiel od DRAM však nepotrebujú obnovovanie (refresh). Pamäte SRAM potrebujú pre vytvorenie jedinej pamäťovej bunky viac konštrukčných prvkov (typicky 6 MOSFET tranzistorov), preto je ich cena oproti DRAM podstatne vyššia a pamäťová hustota nižšia.

SRAM (v závislosti od konštrukcie) môžu dosahovať vyššie rýchlosti oproti DRAM, preto sa využívajú často ako cache pamäte. Ich spotreba závisí od taktovacej frekvencie, teda skutočnej dosahovanej rýchlosti. U pomalších SRAM bez pristupovania (zápisu či čítania) klesá napájací prúd na zlomky mikroampérov, preto sú vhodné na použitie ako pamäť zálohovaná batériou.