Sadyattes II. bol kráľ Lýdie približne od roku 621 pred Kr. do roku 609 pred Kr. Bol tretím panovníkom dynastie Mermnovcov.

Sadyattes II., ktorého meno sa odvodzuje od dvoch lýdskych slov, sadu a atta, v preklade niečo ako "silný otec" je máloznámy kráľ Lýdie. Po predchodcovi Ardysovi sdedil konsolidovaný štát. Dĺžka doby jeho vládnutia je diskutabilná. Grécky historik Herodotos vo svojom historickom diele Histories Apodeixis v prvej knihe (1,14-16) uvádza, že vládol 12 rokov. Novovekým historikom sa doba jeho vlánutia zdá krátka a prikláňajú sa názoru, že vládol možno aj 25 rokov. Sadyattes II. pokračoval v politike svojho otca. Obnovil vojnu proti najmocnejšiemu gréckemu mestu Milétu na západnom pobreží Anatólie. Herodotos píše, že vo vojne, ktorá trvala šesť rokov pokračoval jeho nástupca Alyattes II.. Milétos sa im nepodarilo dobyť. Sadyattes je pochovaný v údolí rieky Gediz (asi 90 km východne od mesta Izmir) v lýdskom kráľovskom cintoríne Bin Tepe.


Sadyattes
Vladárske tituly
Predchodca
Ardys II.
kráľ
621 pred Kr.609 pred Kr.
Nástupca
Alyattes II.