Sahadža joga (doslova prirodzené spojenie) je rýchla a jednoduchá meditačná technika, ktorú vypracovala Šrí Matadži Šrívastava v roku 1970. Ide o meditáciu, pri ktorej nastáva prebudenie energie kundalini, ktorá sa považuje za vrchol duchovného úsilia všetkých jogínskych cvičení a duchovných smerov. V sahadža joge nastáva prebudenie tejto energie už pri prvej meditácii. Preto sa považuje za jogu završujúcu, ktorá je spojením všetkých svetových duchovných učení. Prítomnosť tejto energie je fyzicky citeľná na hlave a dlaniach ako chladný vánok. Uvedomenie si tejto energie sa nazýva sebarealizácia, čiže spoznanie nášho vnútorného vedomia, vedomia vibrácii.

Sahadža joga je rozšírená vo viac ako 105 krajinách sveta. Jej techniky sa dnes využívajú v lekárstve, školstve, ekológii, umení a iných odvetviach ľudského pôsobenia. Programy sahadža jogy prebiehajú každý týždeň, skoro v každom meste Slovenska.

Externé odkazy

upraviť