Saintgermainská zmluva (1919, menšia)

Tzv. Menšia saintgermainská zmluva (celým názvom Zmluva medzi čelnými mocnosťami spojenými i združenými a Česko-Slovenskom) podpísaná v Saint-Germain-en-Laye dňa 10. septembra 1919) je zmluva medzi štátmi Dohody a jej spojencami, a Česko-Slovenskom, podpísaná v ten istý deň a na tom istom mieste ako Saintgermainská mierová zmluva. Upravuje predovšetkým postavenie národnostných menšín v Česko-Slovensku a obchodné záležitosti. Osobitne sa venuje (žiadanému) autonómnemu postaveniu Podkarpatskej Rusi. Je súčasťou versaillského systému.

Bola uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 508/1921. Z ustanovení zmluvy vychádzala aj česko-slovenská ústava z roku 1920.

Externé odkazy upraviť