Salmanasar III. (po akkadsky Šulmánu-ašaridu III. - „boh Šulmánu je úžasný“) bol vládca Novoasýrskej ríše v období 859 - 824 pred Kr. a syn predchádzajúceho vládcu, Aššurnasirpala II..

Kráľ Jehu z Izraela sa klania pred asýrskym Salmanasarom III.

Dobyl celé územie Sýrie okrem Damasku (pozri bitka pri Karkare), Palestíny, južnú Anatóliu, severozápadný a západný Irán (médske kmene, niektoré perzské štáty, dočasne krajinu Mannejcov), chaldejské štáty v Prímorí, dočasne dobyl nový štát Urartu. Dobyté územia zatiaľ ešte boli len poplatné územia, nie priamo asýrske provincie. V rokoch 827 – 824 pred Kr. čelil až do svojej smrti veľkému vnútroštátnemu povstaniu na čele s jedným z jeho synov. O vláde Salmanasara vieme veľa vďaka Čiernemu obelisku z Kalchu.