Santa Bárbara (department v Hondurase)

Santa Bárbara je department na severozápade Hondurasu. Jeho sídlom je Santa Bárbara.