Priemer: 48 km
Jasnosť:
Veľká polos (v km):
Obeh (v dňoch): 2914,07
Excentricita: 0,2931
Inklin. (stupne): 48,511

Sao je prirodzený satelit Neptúna.