Sarkofág je aj živočích živiaci sa mäsom odumretých živočíchov, pozri sarkofág (biológia)

Sarkofág je uzavretá a obyčajne ozdobená rakva z trvanlivého materiálu (spravidla kameňa alebo kovu), do ktorej sa obyčajne pochovávajú elitné osobnosti.

Egyptský sarkofág uložený v Louvri

Slovo je zloženinou gréckeho σαρξ - sarx ("mäso") a φαγειν-fagein ("požierať"), teda doslova "požierač mäsa". V 5. storočí pred Kr. uviedol grécky historik Herodotos v svojom diele, že prvé sarkofágy boli vytesané zo zvláštneho typu kameňa, ktorý požieral telo vo vnútri. Ako sarkophagos lithos ("kamene požierajúce mäso") sa označovali obzvlášť schránky vyrábané z vápenca ťaženého v Asse v Troade. Táto vlastnosť bola vztiahnutá najprv na všetky rakvy vyrobené z vápenca a neskôr na vôbec všetky rakvy.

Sarkofágy boli zvyčajne tesané z kameňa a bohato zdobené. Niektoré boli vyrobené tak, aby stáli nad úrovňou zeme ako súčasť hrobovej výzdoby. Iné sa nachádzali pod úrovňou terénu alebo boli umiestnené v kryptách. V starovekom Egypte bol ako sarkofág označovaná vonkajšia ochranná schránka pre kráľovskú múmiu, ktorá mala v sebe poskladaných niekoľko rakiev.

Označenie sarkofág sa zvyčajne používa i pre veľký betónový kryt oddeľujúci zvyšky havarovaného reaktoru černobyľskej atómovej elektrárne od okolitého prostredia.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sarkofág
  •   Wikislovník ponúka heslo Sarkofág