Saské zrkadlo (nem. Sachsenspiegel, dolnosasky Sassenspegel) je najvýznamnejší historický právny dokument z oblasti nemeckého feudálneho práva. Hoci ide len o súkromný súbor zápiskov stredovekého saského práva a zvykového práva, získalo Saské zrkadlo čoskoro taký silný vplyv, že sa najmä v saskom a severnonemeckom okruhu stalo dôležitým základom na výklad a aplikáciu práva až do novoveku. Je najväčším právnym dokumentom, ktorý bol okrem latinského spísaný aj v nemeckom jazyku. Saské zrkadlo nebolo zákonom, ale cieľom knihy bolo zachytiť existujúci právny poriadok.

Eike von Repgow autor Saského zrkadla.
Sassespegel (Saské zrkadlo), okolo roku 1300.

Zbierku Saské zrkadlo zostavil Eike von Repgow na príkaz svojho lénneho pána, grófa Hoyera von Falkenstein okolo rokov 12201230.

Saské zrkadlo sa rýchlo stalo vzorom na vypracovanie podobných zbierok, ako boli Augsburské Saské zrkadlo, Nemecké zrkadlo, Švábske zrkadlo alebo početné poľské publikácie. Ako takzvané Magdeburské zemské právo sa rozšírilo až do hĺbky východoeurópskeho regiónu, kde sa v dôsledku nemeckej kolonizácie zakladali nové osady (Poľsko, Čechy, Pobaltie, Bielorusko, Ukrajina, Rumunsko, na Slovensku Spiš a Horná Nitra).

Iné projekty

upraviť